Strategie (2/2): Zavádění do praxe

V předchozím článku jsme viděli, že identifikace aktuálních příležitostí a rozhodnutí, jak těchto příležitostí na trhu využít, není snadná. Možnosti a silné stránky společnosti musejí být objektivně zhodnoceny a následné kroky předem dobře naplánovány. Dnes je na řadě realizace strategie v praxi.

Ilustrační snímek

Jádrem realizace strategie je provádění naplánovaných akcí, jakož i stanovení měřitelných metrik pro sledování pokroku (mohou to být i finanční cíle). Budete muset zajistit rozsáhlou a jasnou komunikaci a také funkční spolupráci. Nezapomeňte naplánovat pravidelná zhodnocení a rozbory zkušeností, což vám umožní zamyslet se nad všemi opatřeními a možná do budoucna upravit některé kroky.

Strategie je dynamický proces, který musí být pravidelně vyhodnocován a vylepšován. Pouhé jedno plánovací zasedání za rok prostě nestačí. Když však víte, jak proces implementace vypadá a jaké potenciální nástrahy na vás čekají, budete mít jasnou výhodu v jakékoli diskusi ohledně strategie. A stejně tak i při jejím zavádění, ujišťuje nás web thebalance.com.

Klíčové problémy při realizaci strategie

  • Nebyly plánovány jasné cíle a měřítka pokroku.
  • Směšuje se provozní a strategické plánování.
  • Diskuze o rozpočtech jsou ovládány egy jednotlivců a vnitrofiremní politikou.
  • Není zavedeno pravidelné vyhodnocování pokroku a zpětné vazby, které by umožnilo využívat získané zkušenosti.

Kvalita plánování je to zásadní

Když se chystáte podílet na definování strategického směru vaší společnosti, můžete si být jisti, že už samotným přizváním kolegové vyjadřují důvěru ve vás a vaše schopnosti. Tak žádné obavy. Jen se ujistěte, že příležitosti a možnosti vaší společnosti zhodnotíte a prozkoumáte dostatečně do hloubky.

Jen to umožní přijmout správné rozhodnutí. Potenciálně revoluční technologie a noví hráči na trhu jsou také velmi důležité prvky pro přípravu a zavádění strategie, takže se soustřeďte i na ně.

-jk-

Zdroj: The Balance - americký server zaměřený na peníze a kariéru
Zobrazit přehled článků ze zdroje The Balance

Články v sérii

Aktuální

Strategie (1/2): Strategické plánování

Aktuální

Strategie (2/2): Zavádění do praxe