Strategie (1/2): Strategické plánování

Přizvání ke strategickému plánování je vzrušující příležitost, ale může to být trochu velké sousto. Obzvlášť, když je to pro vás poprvé. Jak na to, když se chystáte zlepšit nebo upravit strategické směřování vaší společnosti?

Ilustrační snímek

Strategie? Co je to?

Strategie rozhodně není pouze seznamem finančních cílů. Dosažení určitých finančních cílů je až výsledek zrealizované strategie. Stejně tak když se snažíte o růst, je to v pořádku, ale růst samotný opět není zformulovaná strategie.

Strategie se používá k rozpoznání, do čeho se má investovat a co má být prováděno. Není to pouhý rozpočet ani pouhý seznam úkolů.

Řada koordinovaných kroků sice může být výsledkem dobře zformulované strategie, musí však stále jít o to, jak poskytovat správné služby správným zákazníkům. Také může jít o pronikání na nové trhy a získávání lepší pozice oproti konkurenci. Pouhý seznam vylepšení toho, jak společnost a její provoz funguje, také není strategie.

V podstatě je strategie o tom, kam investovat, na jaké zákazníky cílit a jak obstát v konkurenci. Vždy tedy jde o použití zdrojů pro nabídnutí úspěšné služby konkrétním zákazníkům, připomíná nám web thebalance.com.

Jak zformulovat strategii

Rozhodně nespoléhejte na šablonovitá řešení. Mnozí říkají, že byste měli promyslet poslání vaší společnosti, znovu definovat její vizi a popsat kroky, které jsou pro dosažení vize nezbytné.

Ano, toto všechno může být leckdy užitečné, ale když toto je vše, co pro zformulování strategie uděláte, ve výsledku budete mít jen pěkné slidy a shrnutí, ale stále nebudete mít žádný smysluplný strategický obsah. Pro zformulování strategie prozkoumejte, promyslete a prodiskutujte následující:

  • Současnou situaci společnosti (také její pozici z pohledu klíčových stakeholderů),
  • jedinečné silné stránky a slabiny společnosti,
  • nové události na trhu nebo nové technologie,
  • oblasti, ve kterých byste se měli zlepšit, kam máte investovat nebo kam naopak neinvestovat (zaměřte se na potřeby zákazníků)

Pak zhodnoťte investiční možnosti, iniciujte nové projekty a identifikujte klíčové požadavky.

-jk-

Zdroj: The Balance - americký server zaměřený na peníze a kariéru
Zobrazit přehled článků ze zdroje The Balance

Články v sérii

Aktuální

Strategie (1/2): Strategické plánování

Aktuální

Strategie (2/2): Zavádění do praxe