Šest klíčových vlastností úspěšného vedoucího a lídra

V leadershipu platí, že neexistuje jeden univerzální přístup, který vyhovuje všem manažerům a podřízeným. Každý manažer má určitý styl, určité vlastnosti a určitý přístup. I přesto lze ale definovat šest obecných rysů, které sdílejí všichni, kdo dovedou své podřízené efektivně vést, inspirovat je a motivovat k co nejlepším výkonům.

Ilustrační snímek

Schopnost nadchnout podřízené pro společnou vizi

Bez vize a bez schopnosti tuto vizi ostatním efektivně předat nemůže manažer svůj tým nikdo dostatečně motivovat a inspirovat. Dobrý manažer proto musí umět svůj tým nadchnout pro určitou, realistickou a dosažitelnou myšlenku.

Efektivní řízení svých časových kapacit i kapacit svých podřízených

Jak uvádí McKinsey & Company, u dobrého vedoucího pracovníka je také nutné, aby uměl nakládat se svým časem. Člověk, co má mizerný time management sám u sebe, jen těžko může plánovat práci jiným lidem.

Otevřenost a upřímnost

Dobrý lídr musí být být vůči svým podřízeným otevřený, upřímný a nesmí jim lhát ani věci moc přikrášlovat. Nesmí se snažit svůj tým nijak obelhávat a nebo zneužívat, protože na takové chování ze strany vedoucího jsou pracovníci velmi citliví.

Jasný morální kodex a hierarchie priorit

Kvalitní manažer musí dodržovat určité zásady. Musí se řídit jasným morálním kodexem a musí být ve svém chování v tomto ohledu předvídatelný.

Schopnost vcítit se do ostatních

Empatie patří mezi základní pilíře komunikačních dovedností. A proto se bez empatie, schopnosti vcítit se do ostatních a bez emoční inteligence nemůže dobrý lídr obejít.

Spravedlivý přístup

Řadoví pracovníci jsou velmi, opravdu velmi citliví na projevy nespravedlnosti nebo nadržování ze strany jejich manažera. Kvalitní lídr nesmí spravedlivý přístup jenom předstírat – musí se jím skutečně řídit ve své každodenní interakci se svým týmem.

 

-mm-

Zdroj: McKinsey & Company - přední mezinárodní společnost poskytující manažerské poradenství
Zobrazit přehled článků ze zdroje McKinsey & Company