Schopnost osobního rozvoje je v genech

Proč neexistuje přímá úměra mezi dosaženým vzděláním a pracovními úspěchy?“ ptáme se Jana Marka, jednatele společnosti Outward Bound – Česká cesta.

Člověk může vlastním vzděláváním a rozvojem strávit pár let nebo celý život. Ve světě je mnoho lidí, kteří přes špičkové vzdělání patří z hlediska své pracovní kariéry k průměru a naopak, je zde i mnoho lidí, kteří dosáhli excelentních pracovních či podnikatelských výsledků navzdory svému „záškoláctví“. Rozdíl mezi oběma skupinami lidí je ve schopnosti uvolňovat vlastní potenciál. Chcete inspiraci, jak na to? 8. Dubna 2014 v konferenčním centru Green Point v Praze máte příležitost.

Vzdělávací společnost Outward Bound – Česká cesta pracuje s tématy osobnostního rozvoje zaměstnanců ve firmách, které jsou běžné pro celý vzdělávací trh. Tento trh je z hlediska nových trendů trhem dynamickým. Je na něm obrovské množství subjektů, které mezi sebou bojují nápaditostí témat. Avšak samotné uchopení moderního (z hlediska doby) tématu znamená pro rozvoj klientů vzdělávacích firem pramálo.

Klíčovou přidanou hodnotou vzdělávací firmy je schopnost otevřít účastníkům mysl pro rozvoj a zároveň je přimět k aktivnímu přístupu a zapojení do rozvojového procesu. Rozvoj se lidem jen tak neděje. Ani neprobíhá v nějakém izolovaném prostoru kolem. Rozvoj je vnitřní proces, kterému je možné pomoci z venku silným nábojem. Průvodci rozvojem nebo chcete-li trenéři (obě označení považujeme za přesnější než technické označení „lektoři“) pomáhají jasně definovat oblast rozvoje a následně člověka vtahují do rozvojového procesu, ve kterém už člověk sám zažívá dobrodružné objevování nového a stává se svým vlastním hybatelem.

Rozvoj musí bavit. Nikdo přeci nechce dělat něco, u čeho poznává své vlastní limity vědění, a ještě se u toho nudit. Nezřídka jsou účastníci tréninků "vlažní", bez zvláštního očekávání, protože tréninků už zažili spoustu a mají obavu, že si to zase odsedí... a půjdou si po svých. Tréninky České cesty však končí jinak. Účastníci přiznávají, jak rychle to uběhlo, že to sice byla mentální dřina, ale na druhou stranu jsou svěží, a především, že znovu zažívají pocit nadšení z toho, co u sebe objevili, dokonce natěšení, jak to "hned druhý den" zkusí zakomponovat do svého přístupu. 

Průvodce rozvojem musí vždy cílit na skutečnou a aktuální potřebu účastníka tréninku a dokázat společně definovat směr, kudy je potřeba se vydat. Pokud účastníka získáte pro toto vykročení vpřed, začíná již fungovat ono "dobrodružství na cestě za objevováním". 

Tato zkušenost z tréninku je slovy velmi těžko přenositelná, což si uvědomují i profesionálové z České cesty. Proto pro vás připravili inspirativní ochutnávku jejich přístupu k rozvoji, založeném na partnerství a individualizované „zakázce“. Těší se na vás šest různých zkušených trenérů se šesti různými tématy, ze kterých budete mít příležitost ochutnat dvě. V závěru programu se navíc můžete dozvědět, jaké jsou nové světové trendy v oblasti rozvoje týmové práce.