Různé tváře vyjednávání ve světě

Ilustrační snímek

V nedávném článku jsme si představili britského lingvistu Richarda Lewise a jeho knihu When Cultures Collide v souvislosti s rozdílnými styly leadershipu v různých zemích světa. Dnes se, opět s pomocí serveru businessinsider.com, podíváme na Lewisovo pojetí kulturních rozdílů ve vyjednávání.

Lewis ve své knize opakuje, že porovnávání různých kultur může být nepřesné, protože vždy existují výjimky. Existuje však vždy určitá národní norma chování v životě i v obchodě, která vychází z hluboce zakořeněných národních postojů a hodnot. „Praktická znalost základních vlastností jiných kultur (i té naší) sníží pravděpodobnost nepříjemných překvapení (kulturního šoku), dá nám předem určitý náhled a umožní nám úspěšně jednat s národnostmi, s nimiž se nám dosud jednalo obtížně,“ vysvětluje Richard Lewis. O způsobu vyjednávání v různých zemích píše:

- Američané jdou k věci, k věcem, s nimiž nesouhlasí, přistupují konfrontačně a uzavírají dohody, v nichž obě strany dělají určité ústupky.

- Angličané mají tendenci vyhýbat se konfrontacím prostřednictvím specifického stylu humoru.

- Němci hodně spoléhají na logiku, shromažďují hodně důkazů a velmi precizně připravují své vyjednávací pozice.

- Maďaři upřednostňují výřečnost před logikou a nevadí jim mluvit jeden přes druhého.

- Číňané jsou přímější než Japonci nebo další obyvatelé východní Asie. Schůzky s nimi však většinou slouží ke shromažďování informací, nikoli k rozhodování.

- Korejci jsou velmi energičtí v konverzaci a snaží se dohody uzavírat rychle. Někdy to vede ke zkreslování informací.

Pokud vás zajímá více, grafická zobrazení a bližší popis stylů vyjednávání v různých zemích najdete v článku zde.

-kk-

Zdroj: Business Insider - americký portál zaměřený na oblast podnikání
Zobrazit přehled článků ze zdroje Business Insider

Články v sérii

Aktuální

Různé tváře leadershipu ve světě

Aktuální

Různé tváře vyjednávání ve světě