Různé tváře leadershipu ve světě

Ilustrační snímek

Richard D. Lewis patří k předním britským lingvistům. Kromě rodné angličtiny mluví deseti jazyky (francouzsky, španělsky, italsky, portugalsky, německy, švédsky, dánsky, norsky, finsky a japonsky). Od 50. let minulého století zakládal jazykové školy Berlitz v Evropě a Asii a strávil několik let v Japonsku jako osobní učitel císařovny Michiko a dalších pěti členů císařské rodiny. Světové známým se stal díky knize s názvem When Cultures Collide, jíž se prodalo již více než půl milionu výtisků a vyšla již ve třetím vydání. Shrnuje v ní své poznatky o mezikulturních rozdílech, což je obor, v němž také patří ke světové špičce. Přednáší jej na seminářích a různých vystoupeních pro mezinárodní organizace i vlády.

Nahlédnout do knihy When Cultures Collide můžeme prostřednictvím serveru businessinsider.com, který nedávno zveřejnil článek o mezikulturních rozdílech v leadershipu dle Richarda Lewise. Popisuje celkem 24 různých vůdcovských stylů od Velké Británie přes Rusko až po Čínu či Austrálii.

„I v zemích s vysokou mírou a rychlostí politických a ekonomických změn přežijí hluboce zakořeněné postoje a názory náhlé transformace hodnot prosazované reformisty, vládami či nadnárodními konglomeráty,“ vysvětluje Richard Lewis. U každého národa lze vysledoval určitou normu v chování, která se u lídrů odráží následujícími způsoby:

- Britští manažeři jsou diplomatičtí, přirození, ochotní ke kompromisům a snaží se být spravedliví, i když někdy umějí být i bezohlední.

- Američtí manažeři jsou asertivní, agresivní, sebevědomí, optimističtí, zaměření na výsledek a připravení na změny.

- Němečtí manažeři jsou perfekcionisté, na druhou stranu však usilují o dosažení dohod. V každé organizační struktuře je patrná jasná hierarchie vedení shora dolů.

- Ruští manažeři se zaměřují na klíčové lidi a osobní spojenectví. Jsou ochotni překračovat systém, aby dosáhli výsledků.

- Čínští manažeři obecně hodně usilují o konsenzus. Ve firmách kontrolovaných státech rozhoduje vedoucí skupina. Větší vliv získávají lídři soukromých firem a místní volní úředníci bez silného napojení na Peking.

Pokud vás zajímá více, grafická zobrazení a bližší popis stylů vedení v různých zemích najdete v článku zde.

-kk-

Zdroj: Business Insider - americký portál zaměřený na oblast podnikání
Zobrazit přehled článků ze zdroje Business Insider

Články v sérii

Aktuální

Různé tváře leadershipu ve světě

Aktuální

Různé tváře vyjednávání ve světě