Rozvoj budoucích lídrů (2/2): Pomozte s osvojením potřebných vlastností

Pokud chcete posunout perspektivní vedoucí pracovníky na další úroveň, můžete pro ně připravit úkoly, během nichž se budou muset vypořádat s obtížnými volbami. Obzvláště dobře fungují úkoly, kdy je lídr odpovědný za zisky a ztráty.

Ilustrační snímek

Podle článku na webu obchodní školy INSEAD lze budoucím lídrům pomoci rozvinout osobnost tak, aby získali vůdcovské kvality, mnoha způsoby. 

V předchozím článku jsme zjistili, jaké vlastnosti a kvality jsou vlastně potřeba. A nyní se podíváme, jak můžeme mladým profesionálům pomoci tyto vlastnosti získat. Není to jen o mentoringu a koučování. Existuje více způsobů, jak pomoci s rozvojem charakteru.

Ve svých rolích se lídři s vysokým potenciálem dost možná dopustí chyb, ale když se učíme a zlepšujeme, jsou chyby nezbytné. Těžká rozhodnutí, stejně jako zmíněné chyby, budoucím lídrům umožní získat náhled na svůj vlastní charakter. Budou tak mít lepší představu o svých silných a slabých stránkách.

Zpětná vazba nejen od spolupracovníků, ale také od rodiny

Dobrým způsobem rozvoje je vystavit pracovníky s vysokým potenciálem zpětné vazbě od všech zaměstnanců, kteří s nimi spolupracují. Měli by tak dostat zpětnou vazbu od svých šéfů, kolegů v týmu i podřízených.

Pokud se vám podaří zajistit jim zpětnou vazbu také od příbuzných a přátel, můžete vytvořit velice silný impuls, který může vyústit až ve změnu chování k lepšímu. Tímto způsobem jim umožníte lépe pochopit sebe sama. Také tím velmi povzbudíte jejich sebereflexi.

Kvalitní lídři – ty nejlepší vzory

Dejte mladým lídrům prostor k pozorování a spolupráci s úspěšnými vedoucími pracovníky. Především by to měli být ti, kteří musejí řešit obtížné situace.

Když člověk sleduje zkušené lídry, kteří se právě musejí rozhodnout pro správnou věc, a má možnost s nimi mluvit, je to skvělá inspirace. Mladí lídři tak budou mít skvělou příležitost získat nové znalosti a osvojit si podobné charakterové vlastnosti.

-jk-

Zdroj: INSEAD Knowledge - znalostní portál mezinárodní MBA školy INSEAD
Zobrazit přehled článků ze zdroje INSEAD Knowledge

Články v sérii

Aktuální

Rozvoj budoucích lídrů (1/2): Které vlastnosti jsou žádoucí?

Aktuální

Rozvoj budoucích lídrů (2/2): Pomozte s osvojením potřebných vlastností