Řešení konfliktů v týmu (1/2): Pojďme na poradu... ale proč vlastně?

Hlavní příčinou konfliktů mezi členy týmu jsou obvykle nejasné cíle. Když jsou týmy navíc složeny z lidí z různých zemí, potenciál pro vznik konfliktů je obzvlášť velký.

Ilustrační snímek

Na začátku nikdo střety a konflikty nečeká. Jenže pak mezi sebou začnou bojovat různé perspektivy – např. co jeden kolega vnímá jako efektivní, může druhý považovat za krátkozraké opatření. Také se mnohou velmi lišit postoje ohledně toho, co je považováno za vhodné z hlediska vyjadřování respektu nebo přebírání odpovědnosti.

Podle článku na webu management-issues.com může jeden z klíčových rozdílů spočívat také v tom, co očekávat od porad.

Porady: O čem ve skutečnosti jsou?

Jaký je účel všech těch porad? Může to být sdílení informací, přijímání rozhodnutí, ale i setkání za účelem upevnění důvěry. Na poradách je možné přímo řešit některé ze zásadních konfliktů v týmu. A nebo se můžete rozhodnout radši diskutovat o aktuálních úkolech a týmové konflikty při poradě ignorovat.

  • V Japonsku se na poradách veřejně potvrzují již přijatá rozhodnutí. Účastníci o možných alternativách diskutují předtím soukromě. Celé to takto funguje proto, aby se předešlo otevřenému a veřejnému konfliktu. Jde o to, zachovat si tvář.
  • V mexických společnostech mají porady často za cíl především budovat vztahy a posilovat důvěru.
  • V amerických společnostech se obvykle očekává, že porada bude příležitostí shromažďovat informace a vstupy od účastníků. Proto by všichni měli být dobře připraveni, aby se mohli podílet na analýze alternativ.
  • Během porad s Holanďany můžete často očekávat tvrdou kritiku, protože oni obvykle nepovažují za nutné mluvit o tom, co funguje dobře. Je přeci mnohem lepší identifikovat slabiny a podrobně prozkoumat rizika každého plánu nebo rozhodnutí.

Toto vše mohou být generalizace, tento seznam ovšem dobře ukazuje, že očekávání toho, co se na poradě bude dít, jsou založena na zažitých přesvědčeních a normách.

-jk-

Zdroj: Management Issues - britský portál s novinkami, analýzami a názory z oblasti managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Management Issues

Články v sérii

Aktuální

Řešení konfliktů v týmu (1/2): Pojďme na poradu... ale proč vlastně?

Aktuální

Řešení konfliktů v týmu (2/2): Lídři a rozhodování