Projektoví manažeři jako hrdinové leadershipu (1/2)

Ilustrační snímek

Téměř každá nová iniciativa ve firmě má podobu projektu. A pro každého, kdo se chce stát lídrem, je práce na projektu skvělou příležitostí. Jaké jsou ty nejnáročnější výzvy, kterým každý projektový manažer čelí? Podívejme se na to, zve nás web management.about.com.

Vždy jde o něco unikátního

Projekty jsou už ze své definice něco unikátního a dočasného. Všechna práce na nich směřuje ke stvoření něčeho nového. Každý nový produkt, který je vyvinut, je unikátní. Implementace nového softwaru je také jednorázová záležitost. Uskutečnění strategické iniciativy vyžaduje různé kroky. Její naplnění tento rok nebude stejné jako dva roky zpátky. Je pravda, že se projektový manažer může ze svých minulých projektů poučit, to však nic nemění na tom, že každý jeho další projekt bude vždy unikátní.

Tým vzniká ve spěchu

Členové projektového týmu jsou často staženi z nejrůznějších funkčních oblastí. Tým jako celek se pak soustředí na novou iniciativu. Odhadnout náročnost a vyjednat si zdroje s liniovými manažery, to je pro manažera projektu veliká zkouška. Rozeběhnout následně celý tým je zase maturita z leadershipu. A navíc, čas je omezen a běží.

Mísí se různé zájmy

Úspěch projektu často závisí na tom, jak dobrý je manažer v rozpoznání a uspokojení potřeb svých zákazníků a všech zúčastněných stran. Všechny tyto strany mají své zájmy a požadavky na kvalitu, včasnost a zdroje, které se projektu týkají. Projektový manažer se musí dokázat domluvit se všemi, kterých se projekt týká, včetně top manažerů. To znamená nekonečná vyjednávání a uplatnění diplomatických schopností.

Tým se musí konsolidovat a rozběhnout

Projektoví manažeři jsou v podstatě také kouči svého týmu. Každému členovi pomáhají definovat jeho roli a chápat, v čem spočívá jeho práce. Potom také musejí řídit klíčové rozhodování a diskuze – to všechno je velká zkouška jejich vůdcovských dovedností.

-jk-

Zdroj: About Management - část amerického portálu About.com věnovaná managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje About Management

Články v sérii

Aktuální

Projektoví manažeři jako hrdinové leadershipu (1/2)

Aktuální

Projektoví manažeři jako hrdinové leadershipu (2/2)