Přišel jsem, přesvědčil jsem, zvítězil jsem (2/2)

první části článku jsme si představili sedm praktických doporučení, jak přesvědčivě prezentovat. Dozvěděli jsme se, že je třeba mířit na problémy a námitky, nespoléhat na recyklování starých prezentací a nenutit publikum číst. Prezentaci oživí také zdravý dialog a aktivní konverzace, není nutné držet se pevné struktury slidů. Naučili jsme se vytvářet místa, na kterých je možné se zastavit. Dnes si projdeme další tipy.

Ilustrační snímek

1. Použijte reálné vizuální pomůcky: Pokud potřebujete odprezentovat komplexní informaci, je dobré použít pečlivě připravený diagram. Diagramem můžete téměř cokoli vyjádřit srozumitelně a zapamatovatelně. Autoři mnoha prezentací text rozčlení do odrážek, což však nestačí, protože struktura sama o sobě nic nevyjadřuje. Nepotřebujete jen pouhé ilustrace, potřebujete vytvořit smysl.

2. Nespoléhejte na domněnky: Pokud svou prezentaci založíte na domněnkách, aniž byste skutečně dobře chápali potřeby vašeho publika, riskujete. Můžete se totiž snadno dostat do potíží v případě, že se vaše předpoklady a domněnky ukážou být chybnými. V konverzaci svou domněnku můžete snadno opravit, ale jakmile je na papíře nebo na plátně, pravděpodobně nastanou problémy. Když přejdete na další slide jen abyste si uvědomili, že se ve své prezentaci ubíráte nesprávným směrem, je to špatné. Když vám publikum muselo něco vysvětlovat, je to o to horší. Ztratíte se v tom. Celá tato část prezentace již není relevantní.

3. Dostaňte se zpět na začátek: Prezentace by měla vytvářet dokonalý kruh. Začínáte tím, že nastolíte nějaké téma nebo problém k vyřešení. Pak obhajujete svůj návrh a předkládáte argumenty pro jeho přijetí. Poté je přesvědčíte, že to, co říkáte, je skutečně smysluplné a rozumné řešení. Vyjmenováváte příklady, reference a případové studie. A na konci se musíte opět vrátit k tomu, co jste původně říkali na začátku – abyste dokázali, že váš návrh je správný.

4. Končete tak, aby každý věděl, co bude dál: Na konci prezentace musíte jasně říct, co bude následovat. Musí to být něco určitého, co využije hybnosti a energie, kterou jste získali prezentací. Je to něco, co vás posune až k finálnímu přijetí a schválení vašeho návrhu. To, co bude dál, musí záležet na vás, musí to být váš aktivní krok. Ukážete tak své nadšení a zároveň zajistíte, že bude záležet jen a jen na vás, aby se věci pohnuly dál.

-jk-

Zdroj: Expert Business Advice - americký informační server pro podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje Expert Business Advice

Články v sérii

Aktuální

Přišel jsem, přesvědčil jsem, zvítězil jsem (1/2)

Aktuální

Přišel jsem, přesvědčil jsem, zvítězil jsem (2/2)