Předsedové představenstev napříč Evropou (2/2): Jak jednají s akcionáři a jak vedou jednání

Britští šéfové firem investují do vztahů s akcionáři i s představenstvem hodně energie. Starají se o bezproblémový nástup nových členů představenstva a vždy se snaží dobře a svědomitě připravit agendu. Belgičtí předsedové zase požadují, aby jednání představenstva vždy začínala včas. 

Při jednání se potom ve Velké Británii předsedové zaměřují na diskusi, zatímco mnoho italských předsedů raději dává více prostoru prezentacím.

Příprava na jednání je poměrně důležitá ve všech zemích, které ve své studii zkoumala obchodní škola INSEAD. V předchozím článku jsme mohli vidět rozdíly v přístupu předsedů k jejich týmu.

Ilustrační snímek

Vztahy s akcionáři

Britští předsedové se obvykle snaží dosáhnout rovnováhy, rovnosti a férovosti. Často tak pro ně neexistují rozdíly mezi většinovým a menšinovým akcionářem.

Italští předsedové považují za svou hlavní prioritu dobré vztahy s akcionáři. Kontakt s akcionáři je pro ně proto zásadní. Také vždy po každém zasedání představenstva akcionáře obratem spraví o tom, co bylo projednáno.

Pro turecké předsedy je zase důležité, aby byli o rozhodnutích informováni hlavně velcí akcionáři. Tvrdí, že těmto většinovým akcionářům prostě musí dodat pocit, že mají vše pevně pod kontrolou. Zároveň však musí najít čas na to, aby se věnovali i akcionářům menšinovým.

V Dánsku je pro předsedy důležité naplnit očekávání klíčových akcionářů. Jeden dánský předseda tak dokonce s klíčovými akcionáři vede celkem dlouhé hloubkové rozhovory. Umožňuje mu to dozvědět se více o jejich prioritách a pochopit, co vlastně chtějí.

V Rusku by si předsedové měli dobře pamatovat, kdo je jmenoval. Rovnost mezi akcionáři tu není moc velkým tématem. Nejvíc pozornosti je prostě potřeba věnovat nejmocnějším akcionářům. Neformální vztahy jsou klíčové, hlavně ve státních společnostech, kde předseda vlastně ani nemá moc prostoru pro uplatnění své vlastní vůle, není pro akcionáře rovnocenným partnerem.

Schůze představenstva: Jak na ně

  • Poskytněte dostatek času na přípravu.
  • Upřesněte témata s předstihem.
  • Nenechte nikoho dominovat celé schůzi a chtějte, aby přispěl každý.
  • Jednejte se všemi řediteli stejně a respektujte jejich odbornost.
  • Nikdy nezapomeňte na ty, kdo jsou potichu.

-jk-

Zdroj: INSEAD Knowledge - znalostní portál mezinárodní MBA školy INSEAD
Zobrazit přehled článků ze zdroje INSEAD Knowledge

Články v sérii

Aktuální

Předsedové představenstev napříč Evropou (1/2): Jak jednají se svým týmem

Aktuální

Předsedové představenstev napříč Evropou (2/2): Jak jednají s akcionáři a jak vedou jednání