Předsedové představenstev napříč Evropou (1/2): Jak jednají se svým týmem

Dokonce i když stojíte v čele nejvyššího vedení firmy, se může stát, že někdo z vašich kolegů bude dělat problémy. Když někdo neustále mluví nevhodně nebo se chová velmi sobeckým způsobem, ředitelé firem se zpravidla obracejí na oddělení HR, aby zajistilo koučování. Stačí to ale?

To, že je v představenstvu osoba, se kterou to není lehké, se prostě může stát. V podstatě v každé zemi mají šéfové firem stejný základní cíl, totiž vést společnost i svůj tým – představenstvo. Jejich přístup k tomuto úkolu, stejně jako přístup k nejrůznějším problémům, závisí do značné míry na kultuře daného národa či státu.

Ilustrační snímek

Zajímavé poznatky byly zveřejněny na webu obchodní školy INSEAD, která zpracovala studii s názvem Board Chairs' Practices across Countries: Commonalities, Differences, and Future Trends. Ta se zakládala na zkušenostech předsedů představenstev z celé Evropy (a Singapuru).

Problémoví kolegové

Obvykle někdo dotyčného vezme ven z jednacího sálu a promluví si s ním. Někdy se celé představenstvo pokusí zajistit a nabídnout dotyčnému odbornou pomoc.

Jeden britský předseda například sdílel následující zkušenost: jeden z členů představenstva měl ve zvyku mluvit prostě příliš dlouze. Během porad mu tak někdo obvykle vždy musel říct: „Johne, děkujeme. Teď ještě potřebujeme slyšet názory ostatních.“ Jeden belgický předseda popsal, že když se jeden jeho kolega začne chovat tak, že to už nejde dál, prostě se zvedne a odejde z místnosti.

Existují však i méně konfrontační kultury, kde lidé obvykle nepříjemné rozhovory vedou zásadně mimo zasedací místnost. Například v Singapuru se v případě, že jsou u některého člena představenstva zaznamenány problémy s výkonností nebo s dohodou ohledně cílů, bude celá záležitost řešit zásadně v soukromí, mimo jednací sál.

Dynamika představenstva a vztahy

Kulturní specifika hrají svou roli i v tomto ohledu. Britští předsedové se snaží dosáhnout rovnováhy, spravedlnosti a transparentnosti. Rusům zase nevadí hlasovat, na rozdíl od Britů, Nizozemců a Belgičanů, kteří se hlasování snaží vyhnout. Upřednostňují totiž rozhodnutí založená na konsensu. Pro turecké předsedy je zase naprosto zásadní udržet si dobré osobní vztahy.

-jk-

Zdroj: INSEAD Knowledge - znalostní portál mezinárodní MBA školy INSEAD
Zobrazit přehled článků ze zdroje INSEAD Knowledge

Články v sérii

Aktuální

Předsedové představenstev napříč Evropou (1/2): Jak jednají se svým týmem

Aktuální

Předsedové představenstev napříč Evropou (2/2): Jak jednají s akcionáři a jak vedou jednání