Poznáte vůdcovský potenciál?

Ilustrační snímek

Vaši podřízení mohou mít skrytý přirozený talent na to, stát se lídrem. Často ho mají lidé, kteří vidí věci v širší perspektivě. Jsou schopni a ochotni samostatně začínat s novými aktivitami, které jsou potřeba, protože umožňují splnění stanovených cílů. Abyste poznali, který z vašich zaměstnanců má potenciál stát se úspěšným lídrem, měli byste si všímat následujících osobnostních znaků.

Někdy může být rozvinutý jen jeden z nich, někdy několik, ale vždy musí být přítomna první charakteristika – osobní integrita a vysoce etické chování. Když je tento předpoklad splněn, je třeba zapojit ostatní lídry vaší organizace, kteří danému jedinci poskytnou nezbytnou podporu a pomoc. Jen tehdy může dotyčný rozvinout svůj skrytý potenciál.

Integrita a etický přístup

Základním předpokladem je bezvýhradně etický přístup k práci. Morální přístup a zájem o dobro ostatních je pro každého, kdo se chce stát úspěšným lídrem, naprosto nezbytná vlastnost. Lídr musí být zkrátka čitelný a schopný dělat správné věci i tehdy, kdy tomu situace není nakloněna.

Orientace na cíle a dosahování výsledků

Lidé, ze kterých budou dobří lídři, vybírají vhodné prostředky podle kýženého cíle. Když je to nezbytné, musí být schopni jednat i mimo formální procesy. Motivuje je vize finálního výsledku. Cítí zodpovědnost za dosažení žádoucího cíle. Dělají i to, co nestojí v jejich popisu práce, je-li to v zájmu všech zúčastněných stran.

Mezilidské vztahy

Lídr je dobrý tehdy, když dokáže vybudovat silné vztahy a díky nim pak ostatní vést. Musí vědět, jak s ostatními jednat a jak jim být inspirací. Když vaši zaměstnanci nepotřebují formální autoritu pro to, aby ovlivňovali ostatní, může v nich být zajímavý potenciál.

Zájem o klienta

Lídři jsou si vědomi toho, jak nejrůznější činnosti různých lidí v různých rolích ovlivňují vaše zákazníky a jejich zkušenost s vámi. Mají nadhled a také přijali za své vaše firemní hodnoty, které se odrážejí v jejich chování.

-jk-

Zdroj: Leadership Now - web věnovaný široké škále aspektů leadershipu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Leadership Now