Postup v kariéře (1/2): Diskutabilní přínos zahraničních zkušeností

Manažeři často slýchají rady, aby se pouštěli do zahraničních zkušeností. Neměli by však očekávat, že nadprůměrná mezinárodní mobilita automaticky a nutně povede k rychlejšímu kariérnímu postupu. Hledáte klíč k rychlé kariéře? Musíte získat mezinárodní zkušenosti, ale zároveň si zachovat těsná pouta s klíčovými osobami, které ve vaší firmě rozhodují.

Ilustrační snímek

Obecně se předpokládá, že mezinárodní zkušenosti jsou nezbytností v životopise každého vyššího manažera, kvůli globalizaci. Podle studie snázvem Too Much of a Good Thing: Does International Experience Variety Accelerate or Delay Executives’ Career Advancement? (Příliš mnoho dobrého: Zrychluje nebo zpomaluje zahraniční angažmá postup v kariéře manažerů?) urychluje získávání zahraničních zkušeností postup v kariéře jen do určitého bodu.

Manažeři, kteří získávají další a další mezinárodní zkušenosti nemají o nic větší šanci postupovat v kariéře u mezinárodních firem rychleji. Naopak trávení příliš mnoho času v zahraničí může jejich postup dokonce spíše zpomalit. Top manažeři, kteří v zahraničí získávají zkušenosti, platí určitou cenu: mají méně času na osobní budování vztahů v centrále, upozorňuje web strategy-business.com.

V rámci studie bylo dotázáno 163 výkonných ředitelů těch největších firem. Autoři změřili, kolik let každému CEO trvalo dostat se od první práce až do top pozice výkonného ředitele. Zahraniční přidělení byla také změřena: spočítaly se roky, které CEO strávil prací v zahraničí, stejně jako celkový počet zemí, ve kterých působil. Autoři dali pozor, aby pečlivě uvážili i vliv velikosti dané firmy, složení jejího týmu top manažerů, vzdělání daného CEO, doby jeho zkušeností v oboru i jeho národnosti.

-jk-

Zdroj: Strategy+Business - americký magazín o strategiích v podnikání
Zobrazit přehled článků ze zdroje Strategy+Business

Články v sérii

Aktuální

Postup v kariéře (1/2): Diskutabilní přínos zahraničních zkušeností

Aktuální

Postup v kariéře (2/2): Čím blíže, tím lépe