Postup v kariéře (2/2): Čím blíže, tím lépe

předchozím článku jsme si dovolili tvrdit, že od jistého bodu může získání dalších zahraničních zkušeností postup manažera v jeho kariéře spíše zbrzdit. Pravděpodobně je tomu tak proto, že přemíra zahraničních zkušeností znamená, že dotyčný nemůže budovat vztahy v domovské centrále, naznačují autoři studie.

Celkově vzato připomíná trajektorie kariéry mezinárodně zkušených manažerů obrácené U. Na začátku je přínos zahraniční zkušenosti značný a kariérní postup urychluje. Po určitém bodu však jí už je dost.

Nedostatek kontaktu snižuje šance

Předchozí výzkumy ukázaly, že lidé, kteří pracují blíže k centrále své firmy, typicky postupují v kariéře rychleji než ostatní na stejné úrovni. Tito lidé mají totiž přístup k procesům, kterými se přijímají rozhodnutí, mají dostatek informací a také mohou rozvíjet své cenné sociální vazby a kontakty. Manažeři, kteří mají s centrálou jen nepřímý kontakt, protože jsou daleko, si pak na pozice vrcholových manažerů počkají déle.

Manažeři, kteří si cení postupu v kariéře více než idealistické loajality ke své firmě a jejím potřebám. by proto měli chtít zůstat při zahraničním přidělení co nejblíže domovu, aby se mohli zviditelňovat a budovat vztahy s ostatními vrcholovými manažery.

Roli hraje i geografie

Manažeři, kteří stráví čas v zahraničí poblíž centrály, postupují v kariéře rychleji než ti, kteří jsou ve vzdálených oblastech. Existují další studie, které ukázaly, že nadnárodní firmy mají tendenci povyšovat manažery, kteří si vybudovali obchodní styky a vazby se společnostmi, které působí v jejich nejbližším regionu.

Autoři tedy firmám doporučují, aby raději svůj tým top manažerů budovaly tak, že namíchají manažery se zkušenostmi z blízkých i vzdálenějších trhů, píše web strategy-business.com.

-jk-

Zdroj: Strategy+Business - americký magazín o strategiích v podnikání
Zobrazit přehled článků ze zdroje Strategy+Business

Články v sérii

Aktuální

Postup v kariéře (1/2): Diskutabilní přínos zahraničních zkušeností

Aktuální

Postup v kariéře (2/2): Čím blíže, tím lépe