Nenechte se při rozhodování ovlivnit strachem

Někteří lídři dokáží i v krizi zachovat chladnou hlavu. Další nepříznivý vývoj situace dokáže paralyzovat nebo vykolejit. Rozdíl je v tom, jak dokáží zacházet se strachem – se svým vlastním, obavami v týmu nebo organizaci samotné.

Ilustrační snímek

Strach je náš emocionální varovný systém, že něco představuje hrozbu a přesouvá náš mozek z výkonné funkce do režimu přežití, kde děláme zkratkovitá rozhodnutí. Strach může být pro naše jednání nebezpečný faktor. Všichni máme reaktivní vzorce, které nás chrání před bezprostředním fyzickým nebezpečím, ale nakonec podkopávají silné vedení.

Vedoucí, kteří se strachu poddají, se mohou snadno dostat do rozhodovací paralýzy, kdy nebudou schopni činit kritická rozhodnutí. Budou emocionálně ztrácet kontrolu, štěkat na všechny okolo, případně se distancují od odpovědnosti.

Lídr je ale v krizi klíčovou osobou, na kterou se všichni obracejí. Krizové vedení vyžaduje, abychom zaujali dva důležité pohledy, které závisí na překonání naší reakce na strach:

  1. Strategické myšlení
  2. Zaměřte se na zapojení zaměstnanců, produktivitu a pohodu

Překonání strachu

Existují způsoby, jak se znovu spojit s naší racionální, empatickou myslí i pod tlakem. Podle výzkumů existuje několik způsobů, jak tuto reakci aktivovat – vizualizace, meditace, strečink, tai-či nebo třeba jiné relaxační cvičení.

Nejjednodušší způsob je tiše sedět a soustředit se na jednoduchý úkon dýchání – dovnitř a ven. Představte si, že vaše svaly uvolňují a dýchejte nosem. Můžete mít oči zavřené nebo otevřené, ale soustřeďte se na dech po dobu nejméně pěti minut. Dýchejte snadno a přirozeně.

Jakmile se vaše tělo uklidní a adrenalin vás přestane zaplavovat, můžete svou pozornost zaměřit na kladení otázek. Například: Jak otočíme náskok konkurence v náš prospěch? Jaký dopad mám na situaci nyní? Je to dopad, který chci mít?

Vedení zároveň vyžaduje, aby vedoucí měli empatii vůči kolegům a zákazníkům, kteří mohou zažívat ještě hlubší úroveň strachu a stresu. Potlačení strachu u druhých je zásadním krokem k překonání krize, a to vyžaduje, abychom prokázali empatii a vyšli z bodu, ve kterém se právě nacházejí – počínaje zprávou, která potvrzuje, co je v současnosti realitou, a poté se zaměřuje pozitivní vize budoucnosti jako druhý krok.

Tato jednoduchá dvoustupňová struktura vede dlouhou cestou k budování důvěry a k přeměně strachu na naději, účinnost, odolnost a optimismus.

 

 

-bb-

Zdroj: Management Today - portál britského manažerského magazínu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Management Today