Naučte se naslouchat i lidem, s jejichž názory nesouhlasíte

Poslouchat druhé nemusí být pro každého tou nejzajímavější částí konverzace, ale je to nezbytné, pokud chcete docílit smysluplné výměny názorů. A to i s lidmi, se kterými si příliš nerozumíte.

Když máte pocit, že vám druzí nerozumí, pravděpodobně se při diskuzi s nimi necítíte příliš dobře. Případně jdete do konfliktu. Nyní přemýšlejte o tom, jaké to je být pochopen – můžete si odpočinout, chcete se otevřít, máte větší důvěru.

Když posloucháte způsobem, díky němuž má druhá osoba pocit, že jí skutečně nasloucháte, mnohem pravděpodobněji s vámi bude sdílet důležité informace. Když posloucháte aktivně, je také pravděpodobnější, že tyto informace přijmete. Bez aktivního poslechu prakticky není možné vést produktivní dialog.

Aktivní poslech je o neverbální účasti

Udržujte své tělo otevřené druhé osobě. Snažte se být uvolnění, ale pozorní. Pokud sedíte, spíše se předkloňte. Udržujte průběžný oční kontakt. Dívejte se na druhou osobu jako na mluvčího, ale nezírejte na ni. Dotvářejte komunikaci pomocí jednoduchých gest, která povzbudí druhou stranu, aby pokračovala. Nepokyvujte pouze hlavou, občas přitakejte také slovně.

Posledním klíčem k efektivnímu aktivnímu naslouchání je mlčení. Když mluvíte, nemůžete dobře poslouchat. Neznamená to být zticha během celé doby, co druhý člověk mluví, ale také to neznamená, že mu budete stále skákat do řeči. Vaším cílem je pochopit a pomoci řečníkovi být srozumitelným.

Aktivní poslech je o reflexi

Reflektovat znamená opakovat nebo přeformulovat klíčový obsah nebo význam slov druhé osoby. Potvrzuje, že přesně rozumíte jejím myšlenkám, anebo ne. Průzkumy ukazují, že lidé jsou rádi, pokud mají od druhých zpětnou vazbu, ač nemusí být vždy pozitivní.

Snažte se slova řečníka neopakovat, spíše shrnujte význam sdělení a myšlenek. Snažte se dostat k jádru.

Aktivní poslech znamená otevřené otázky

Pokud skutečně posloucháte, otázky vám samy vyvstanou v hlavě. Otázky by neměly předcházet vašemu aktivnímu zájmu o druhou osobu. Tzn. dejte jí nejprve najevo neverbálně, že jí vnímáte a chápete. Bez tohoto důležitého kroku nemusí být váš dotaz řečníkem vyslyšen, nebo vás může snadno odbýt.

Když položíte otázku k podpoře dialogu, je nejúčinnější použít otázky, které jsou otevřené a nelze na ně odpovědět jednoduše „ano“ nebo „ne“. Otevřené otázky je používají obecně i ve výzkumu, neboť podporují hlubší rozpracování.

Zároveň je důležité zůstat neutrální z hlediska tónu i obsahu. Poslední věcí, kterou je třeba mít na paměti, je to, že tyto nástroje jsou určeny k tomu, aby pomohly podporovat porozumění rozvíjením většího spojení. Spojení je na celém naslouchání nejdůležitější věc.

Pokud tedy nástroje nefungují v určité situaci nebo pokud jste schopni navázat spojení i bez těchto nástrojů, nevynucujte je. Jsou jen určitým vodítkem, který vám v dialogu může pomoci.

 

-bb-

 

Zdroj: TED.com - nezisková organizace zaměřená na podporu „myšlenek hodných šíření“.
Zobrazit přehled článků ze zdroje TED.com