Nadprůměrní generální ředitelé (2/2): Pokročilá charakteristika

Pořadí nových iniciativ v řízení firmy je velmi důležité. Nadprůměrní ředitelé provádějí strukturální změny teprve poté, kdy jsou dokončeny změny strategické.

Ilustrační snímek

Pokud se chystáte odstartovat transformaci, zkuste se poučit od těch nejlepších, doporučuje společnost McKinsey, jejíž zjištění jsme začali prozkoumávat v předchozím článku.

Strategické aktivity a případné úspory

Nejlepší generální ředitelé začínají tím, že získají objektivní pohled na své případné činy. Například ti, kteří nově stojí v čele společností s chabými výsledky, získají značnou výhodu nejprve tím, že provedou důkladné zhodnocení stávajícího stavu a strategie.

Výjimeční ředitelé jsou obvykle ti, kteří provedou strategické zhodnocení během prvních 2 let ve své pozici. K takovému důkladnému zhodnocení se uchylují v daleko častějším počtu případů než generální ředitelé, kteří jsou pouze průměrní.

Díky tomu dobře znají minulost firmy a také mohou lépe plánovat její budoucí výkony. Ti nejlepší také hned během svého prvního roku provedou mnohem více strategických kroků.

Abyste změnili strategické směřování firmy, obvykle musíte uvolnit nějaké zdroje. Jinak byste nemohli změnit směřování firmy. A proto noví generální ředitelé často snižují výdaje v těch částech firmy, které pro ně nejsou prioritou.

Jak rozhýbat firmu strategickým směrem

Výjimeční generální ředitelé jsou tedy ti, kdo daleko nejčastěji spouštějí iniciativy zmíněné v minulém odstavci. A aby vybalancovali to, jak jejich firma funguje organizačně, upravují organizační strukturu upravují. To je klíčová část jejich řízení.

Podle zjištění McKinsey však právě ti nejlepší generální ředitelé k zásahům do organizační struktury nebo k výměnám manažerského týmu během prvních 2 let nepřistoupili. Proč?

Vypadá to, že hráli strategickou hru. Firmy, které mají dobré výsledky, by mohly být náhlou změnou poznamenány. A navíc mohou firmy a zaměstnanci absorbovat jen určitý počet zásadních změn. Proto musíte začít těmi nejdůležitějšími iniciativami. Nemůžete všechno spustit najednou.

-jk-

Zdroj: McKinsey & Company - přední mezinárodní společnost poskytující manažerské poradenství
Zobrazit přehled článků ze zdroje McKinsey & Company

Články v sérii

Aktuální

Nadprůměrní generální ředitelé (1/2): Základní charakteristika

Aktuální

Nadprůměrní generální ředitelé (2/2): Pokročilá charakteristika