Metodologie, díky které učiníte i ta nejtěžší rozhodnutí (1/2)

Ilustrační snímek

Manažer musí často přijímat těžká rozhodnutí. Kterou politiku nebo iniciativu prosazovat? Byl by lepší nový systém incentiv, nebo radši nová marketingová kampaň? Firmy se potřebují dostat před své konkurenty a rozhodnutí o tom, jak toho docílit, jsou často nákladná a složitá. Kterou cestou byste se měli vydat, abyste si zajistili ten nejlepší pozitivní dopad na váš byznys? Použijte metodologii, kterou prosazuje obchodní škola INSEAD.

Randomizované kontrolované studie (Randomised Control Trials, RCT)

Než se rozhodnete pro jednu z několika možností, bylo by skvělé, kdybyste si mohli zaexperimentovat a vyzkoušet obě předem. Viděli byste tak nejen náklady, ale také benefity, které obě možnosti přinesou. V medicínském a farmaceutickém výzkumu se přesně kvůli tomu používají tzv. randomizované kontrolované studie. Jde o metodologii, která výzkumníkům umožňuje nalézat doporučení, která se zakládají na důkazech díky náhodnému výběru účastníků. Dnes tuto metodologii používá mnoho sociálních organizací, aby si ověřily, která politika pro boj s chudobou bude nejefektivnější.

Příležitost pro korporace

Korporace zmíněnou metodu zatím příliš nepoužívají. Je rozšířená pouze u firem, které podnikají na internetu – jejich A/B testování je této metodě dost podobné. Toto testování používají pro zhodnocení několika možných návrhů svých webových stránek. Právě proto INSEAD podporuje snahy prosadit tyto experimenty do mnoha dalších firem. Pomůže to zlepšit přijímaná rozhodnutí, stejně jako big data pomohly firmám lépe poznat samy sebe, svou situaci na trhu a možné příležitosti k růstu.

Kde metodologie už pomáhá

Indonésie použila tuto metodu aby si otestovala, jestli osobní průkazy pomohou zlepšit doručování rýže těm nejchudším. Zjistilo se, že by to skutečně pomohlo. Světová banka a mnoho regionálních organizací tuto metodu používají také. Díky ní bylo nalezeno mnoho nákladově efektivních programů, např. v oblastech boje s malárií, zemědělství a mikrofinancování. Naproti očekávání se zjistilo, že mikrofinancování zvyšuje životní standard těch, kteří jej využijí, v dlouhodobém horizontu pouze málo. Pomohlo by zřízení loterie podnítit zodpovědnější sexuální chování ve Rwandě tak, aby se snížily počty nakažených HIV? Prospěly by konzultační společnosti malým a středním podnikům v Mexiku? Odpovědi na tyto nesnadné otázky byly nalezeny. Tak proč by této metody nemohl využít i byznys?

-jk-

Zdroj: INSEAD Knowledge - znalostní portál mezinárodní MBA školy INSEAD
Zobrazit přehled článků ze zdroje INSEAD Knowledge

Články v sérii

Aktuální

Metodologie, díky které učiníte i ta nejtěžší rozhodnutí (1/2)

Aktuální

Metodologie, díky které učiníte i ta nejtěžší rozhodnutí (2/2)