Metodologie, díky které učiníte i ta nejtěžší rozhodnutí (2/2)

Ilustrační snímek

minulém článku jsme si představili randomizované kontrolované studie (Randomised Control Trials, RCT) jako metodologii, která byla poprvé nasazena v medicínském průmyslu. Nyní však pomáhá najít správná rozhodnutí i v oblasti zemědělství, mikrofinancování a nebo třeba prevence HIV. RCT mohou pomoci rozhodování na vládní, ale i korporátní úrovni. Umožní vám totiž studovat výsledky – dopad na odchod zaměstnanců, růst malých firem nebo změny v chování pracovníků. Je to zkrátka nástroj, který vám umožní otestovat si nové programy ještě předtím, než je nasadíte ve velkém měřítku.

Zbavte se předsudků při výběru

Například když dojde na firemní školení, firmy často investují značné peníze, protože očekávají pozitivní dopad na výkony. Jenže je možné, že manažeři vyberou pro školení jen ty zaměstnance, kteří už dnes dosahují nadprůměrné produktivity. Proto bude dopad školení nadnesený. Bude totiž porovnáván s výsledky ostatních zaměstnanců, kteří už předtím měli horší výsledky. Po absolvování školení se sice produktivita méně výkonných zaměstnanců také zlepší, ale obvykle budou stále méně produktivní než jejich už původně výkonnější kolegové. A skutečný dopad školení je tak opět nejasný.

Experimenty malého rozsahu

Abychom to shrnuli, když pracujete s daty, která se zakládají na pozorování, nikdy nevíte, zda sledujete skutečný kauzální efekt. RCT vám umožní implementovat program na náhodně vybrané skupině zaměstnanců a porovnat jeho dopady s jinou, také náhodně vybranou skupinou zaměstnanců, kteří se ho neúčastnili. Tak předejdete jakýmkoli předsudkům při výběru. Díky IT a stále většímu využívání dat jsou takové studie malého rozsahu dnes dostupnější než dříve. Proto máte dnes doporučení, která budou založena na důkazech, na dosah ruky.

-jk-

Zdroj: INSEAD Knowledge - znalostní portál mezinárodní MBA školy INSEAD
Zobrazit přehled článků ze zdroje INSEAD Knowledge

Články v sérii

Aktuální

Metodologie, díky které učiníte i ta nejtěžší rozhodnutí (1/2)

Aktuální

Metodologie, díky které učiníte i ta nejtěžší rozhodnutí (2/2)