Manažeři-pracovníci nepřinesou firmě nic dobrého (2/2): Co s tím udělat?

V předchozím článku jsme zjistili, že míchání odpovědností za běžnou práci a za manažerský dozor není tou nejlepší volbou. Vede k mnohým rizikům. Nyní uvidíme pár dalších negativních dopadů – a také se dozvíme, jak takovou situaci změnit.

Ilustrační snímek

Když zlepšíte situaci pracujících manažerů (tedy těch, kteří kromě řízení lidí také zároveň fungují jako běžní pracovníci), získají tito více času na podporu a rozvoj svých podřízených. Ti jim pak budou více důvěřovat, tvrdí článek na webu business2community.com.

Zásadní je pociťovaný nedostatek autority

Zaměstnanci totiž často tyto pracující manažery vidí jako zkušené odborníky, kteří dobře rozumí odborným pracovním úkolům. Nevnímají je však jako manažery, kteří by měli status a vliv, který by jejich podřízeným mohl pomoci nebo jim dodat podporu. Tito skoro manažeři jsou vnímáni jako neplnohodnotní. Z pohledu zaměstnance prostě nejsou spolehlivým zdrojem podpory.

Jako skutečné manažery je neberou ani ti nahoře

Nejvyšší management také často vnímá manažery-pracovníky především jako kvalifikované specialisty. Manažerská část jejich role je druhotná. To je také důvod, proč obvykle nemají vliv a nedostává se jim ani školení a rozvoje leadershipu. Když upozorní na nějaký problém nebo požádají o zdroje, nikdo je nebere moc vážně. Manažeři-pracovníci jsou navíc stále obtěžkáni svými každodenními pracovními úkoly, což znamená, že ani nemají čas uvažovat o svém týmu v nějakém dlouhodobějším časovém horizontu a podle toho ho vést.

Zlepšete organizační strukturu

Na papíře nastavení, kdy pracovníci zároveň suplují liniové manažery, někdy pomáhá skrýt problém s nedostatkem lidí. Možná prostě potřebujete více liniových manažerů.

Co by se mělo změnit, abyste lidi v rolích pracujících manažerů nepotřebovali? Jaký typ skutečných, plnohodnotných manažerů byste museli nabrat a jaké by měli mít dovednosti? Co by bylo možné takovou změnou dosáhnout – v jakých oblastech by to pravděpodobně zlepšilo výsledky?

Zkontrolujte také, jaké potřeby ohledně počtu a dovedností zaměstnanců vaše firma má jak za současného stavu, tak při očekávaném růstu. Dost možná zjistíte, že právě v současném personálu už máte dobré kandidáty na nové, opravdové a plnohodnotné liniové manažery.

-jk-

Zdroj: business2community.com - online komunita pro manažery a podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje business2community.com

Články v sérii

Aktuální

Manažeři-pracovníci nepřinesou firmě nic dobrého (1/2)

Aktuální

Manažeři-pracovníci nepřinesou firmě nic dobrého (2/2): Co s tím udělat?