Manažeři nedávají práci smysl, pouze jej berou

Manažeři nehrají příliš velkou roli v tom, jaký smysl ve své práci vidí jejich podřízení. Špatné řízení však může tento pocit smysluplnosti snadno zničit.

Studie vědeckých pracovníků z obchodních škol v Sussexu a Greenwichi odhalila, že když lidé popisují chvíle, kdy v práci cítili silný pocit smyslu, nezmiňují kvalitu vedení svých nadřízených. Na druhé straně má však špatné vedení nejzásadnější vliv na to, kdy pocit smysluplnosti ztrácejí.

Ilustrační snímek

Když vnímáme práci jako smysluplnou, nejsme jen pracovníci – působí to na nás jako na lidské bytosti. Naše lidskost vyplouvá na povrch. Pokud chcete sami řídit pocit, že vaše práce je smysluplná, zaměřte se na etickou a morální odpovědnost. Tato témata totiž překlenují mezeru mezi pracovním a osobním životem, upozorňuje nás web management-issues.com.

Studie s názvem What Makes Work Meaningful — Or Meaningless identifikovala 5 faktorů, které jsou pro pocit smysluplnosti práce zásadní:

  • Práce musí přesahovat dotyčného pracovníka. Práce je pro nás tím smysluplnější, čím více je důležitá také pro ostatní lidi. Proto smysluplná práce v tomto smyslu přesahuje člověka.
  • Práce musí být náročná. Lidé mají pocit, že práce má opravdový smysl v okamžicích, kdy prožívají nepohodlí nebo dokonce nepříjemné myšlenky a pocity. Nejde tedy jen o pocit permanentního štěstí.
  • Smysl se objevuje v epizodách. Ukazuje se, že pocit smysluplnosti práce máme spíše čas od času. Není to něco, co bychom pociťovali trvale. Skutečný pocit smyslu se prostě občas objeví jako výsledek určitých silných zážitků.
  • Smysl objevujeme při reflexi. Smysluplnost obvykle nepociťujeme právě teď a tady. Přichází až zpětně, když přemítáme o dokončené práci. V takových momentech dokážeme propojit své úspěchy s významem v širším kontextu.
  • Je to osobní. Smysluplnost práce často chápeme nejen v kontextu práce samotné, ale také s ohledem na kontext našich osobních životních zkušeností.

Pokud manažeři rozdělují lidi a jejich hodnoty, potlačují lepší úsudek ostatních a prosazují svou za každou cenu, nebo pokud lidem neposkytují podporu, bude pocit smysluplnosti zastřen a může i zcela zmizet. Na to si dávejte pozor, protože organizace, kterým na pocitu smyslu v práci záleží, bude daleko úspěšnější při získávání, udržování a motivování zaměstnanců.

-jk-

Zdroj: Management Issues - britský portál s novinkami, analýzami a názory z oblasti managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Management Issues