Kritizujete oprávněně, nebo si všímáte irelevantních věcí?

Následující otázky vám pomohou rozpoznat, kdy se jedná o pracovní návyk, který ovlivňuje efektivitu práce, a kdy jde naopak pouze o něco, co je vám osobně protivné. Dokážete najít přímou spojitost mezi tímto chováním a výsledky práce? A pokud svůj návyk zaměstnanec není ochoten změnit, chcete ho skutečně kvůli tomu nějak postihnout, v nejzazším případě až výpovědí? Rada webu management.about.com je nebýt příliš velký pedant.

Jsou určité pracovní návyky skutečným problémem?

Postup, který není v souladu s udělenými pokyny, je zcela určitě problém, protože má dopad na výsledky práce. Stejně tak je problémem to, když je zaměstnanec nezdvořilý na zákazníky nebo když je manažer mikromanažerem. Pak jsou ale ještě problémy, které jsou už naprosto jasně propojené s kvalitou odváděné práce, protože jsou to vlastně ukazatele pracovního výkonu. V tomto případě by to byly například klesající prodeje, rostoucí počet zákaznických stížností, nebo dělání příliš mnoho chyb.

V případě manažera by to mohly být například nízké hodnoty angažovanosti jeho týmu. Poukázání na tyto závažné problémy je také zřídkakdy vnímáno jako osobní útok nadřízeného, protože je to prostě o plnění pracovních povinností a ne o osobnosti dotyčného zaměstnance. Manažer, který hodnotí, by ale vždy měl jasně vysvětlit propojení mezi nežádoucím chováním a pracovním výkonem. Například, že neustálé skákání do řeči a hádky se zákazníkem nakonec vedou ke ztrátě firemních příjmů.

To, co vás rozčiluje, bývá otázkou preferencí

Ty malé věci, které někdy manažery tak rozčilují, mohou být tetování, nepořádek na stole, poslouchání hudby během práce nebo dělání přihlouplých vtipů, které vtipné nejsou. Jeden manažer to může vnímat jako nepodstatnou drobnost, zatímco jiný může vzteky šílet. Pak dochází k tomu, že se zavádí politika uklizeného pracovního stolu, dress code a podobně, ačkoliv tyto věci nemají přímou souvislost s pracovním výkonem. Manažeři, kteří obdobné politiky zavádějí, jsou obvykle pedanti, kteří tím pouze demonstrují nedostatek tolerance. Někdy jsou takové politiky dokonce vnímány jako zneužití moci a zaměstnanci kvůli nim mohou sami odejít.

-jk-

Zdroj: About Management - část amerického portálu About.com věnovaná managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje About Management