Klíčové schopnosti lídrů (2/2): Nejčastější slabiny

V předchozím článku jsme viděli první dva poznatky, které vyplynuly ze série průzkumů, do nichž se zapojilo 25 000 lídrů. Mimo jiné se ukazuje, že  prioritou by v každé organizaci měl být na rozvoj dovedností potřebných pro dobré vedení zaměstnanců.

Ilustrační snímek

Nyní se podívejme, jaké další fakty identifikovalo Centrum pro kreativní leadership (CCL).

3) Change management – řízení změn

Relativně dobře jsou na tom v této oblasti vedoucí pracovníci ve finančním odvětví. Problém často spočívá v tom, že organizace jsou skvělé v operačním nebo strukturálním pojetí změn, jenže zapomínají na lidi.

4) Spolupráce a budování vztahů

Schopnost budovat dobré vztahy nebyla v rámci průzkumu téměř nikdy hodnocena jako nejsilnější doména lídrů. Důvodem může být skutečnost, že zaměstnanci jsou do vedoucích rolí často povýšeni díky silnému osobnímu výkonu. Schopnost budovat vzájemné vztahy s kolegy a dalšími lidmi mimo organizaci není pravidelně odměňována tak, jak by si zasloužila.

Aby se lídři stali lepšími, měli by se proto snažit o rozvíjení svých formálních i neformálních sítí kontaktů, protože tak se naučí lépe spolupracovat.

5) Vedení zaměstnanců

Ze zmíněných šesti nejdůležitějších kompetencí, které odhalil průzkum CCL, mají lídři nejvíce problémů v oblasti vedení zaměstnanců.

Vedení podřízených je zcela rozhodující pro úspěch jak na individuální, tak na celofiremní úrovni. Výkon a reputace manažera v organizaci jsou vždy jen tak dobré, jako je dobrý a schopný jeho tým. Každý lídr proto musí být schopen najít a najmout ty správné lidi, motivovat je a pomáhat jim rozvíjet se.

Mnoho lídrů se v této základní oblasti potřebuje posunout. Zřejmým důvodem pro je to, že na podřízených stojí splnění či nesplnění každodenních pracovních úkolů.

-jk-

Zdroj: CCL Blog - oficiální blog instituce Center for Creative Leadership (CCL®)
Zobrazit přehled článků ze zdroje CCL Blog

Články v sérii

Aktuální

Klíčové schopnosti lídrů (1/2): Poznatky z globálních výzkumů

Aktuální

Klíčové schopnosti lídrů (2/2): Nejčastější slabiny