Klíčové schopnosti lídrů (1/2): Poznatky z globálních výzkumů

Většina lídrů má podobné představy o tom, které schopnosti jsou pro úspěch jejich byznysu životně důležité. Mají také obdobné názory, když přijde na otázku, jaké schopnosti by si měli manažeři v jejich společnostech osvojovat.

Ilustrační snímek

My lidé jsme si docela podobní – rozhodně víc podobní než  odlišní. Série výzkumů Global Trend Reports zaměřená na leadership, kterou provedlo Centrum pro kreativní leadership (CCL), odhalila, že tomu tak je i v otázce leadershipu. Přitom nezáleží na tom, zda jsou lídři v různých odvětvích. Data ukazují, že lidé jsou prostě stále lidé.

K jakým poznatkům centrum dospělo? Následující zjištění vycházejí z databáze 25 000 lídrů, kteří použili nástroj 360stupňového hodnocení. Tento nástroj zmíněné centrum poskytuje.

1) Šest zásadních kompetencí

V nástroji bylo 16 kompetencí, z nichž jsou podle výsledků výzkumu nejdůležitější:

  • vytváření vztahů usnadňujících spolupráci,
  • vedení podřízených,
  • strategická perspektiva,
  • přebírání iniciativy,
  • schopnost zapojit ostatní do řízení,
  • change management.

Oddělení HR a vzdělávání by měla zkoumat, jak si v těchto oblastech manažeři stojí a dále rozvíjet jejich kompetence v každé z nich.

2) Chytré přebírání iniciativy

Ze všech výše uvedených 6 kompetencí je právě schopnost a ochota převzít iniciativu hodnocena jako nejdůležitější schopnost lídrů. Umět dotahovat věci do konce bylo potvrzeno jako klíčový faktor, který rozhoduje o povýšení na vedoucí pozici.

Někdy však může osobní iniciativa bránit dobrému fungování a sladění organizace. Pokud se tedy lídr chystá zatřást celou společností, aby se věci změnily k lepšímu, měl by na to jít opatrně. Nejdříve je totiž nutné získat souhlas všech ostatních a odhodlání dosáhnout cíle. Tímto způsobem lze dosáhnout vyšší celkové efektivity a dopad na společnost tak bude pozitivní.

-jk-

Zdroj: CCL Blog - oficiální blog instituce Center for Creative Leadership (CCL®)
Zobrazit přehled článků ze zdroje CCL Blog

Články v sérii

Aktuální

Klíčové schopnosti lídrů (1/2): Poznatky z globálních výzkumů

Aktuální

Klíčové schopnosti lídrů (2/2): Nejčastější slabiny