Kdo je to mentor?

V mladých lidech je naše budoucnost. To oni budou brzy tvořit tržní, politické i sociální prostředí. Avšak žádný začátek není jednoduchý a zejména v této fázi života musí lidé vidět, že jsou důležití pro celou společnost a že nejen proto záleží zpětně společnosti na nich. Mladí lidé dělají chyby (ne že by je starší nedělali). Podpora, rada či péče zkušenějšího jim, a v konečném důsledku vlastně i nám, může velmi pomoci. Vyvarují se tak alespoň těm nejzákladnějším chybám a posunou naši společnost o kousek výše na civilizačním žebříčku. Takovému zkušenějšímu člověku, který je ochoten pomoci, se říká mentor.

Mentor by měl být schopen povzbudit, podpořit nebo v případě potřeby poradit. Měl by mít důvěru svých svěřenců. Může to být nadřízený, kolega, příbuzný, ale také učitel nebo kněz. Spolupráce nabývá významu teprve tehdy, je-li dlouhodobějšího charakteru. Hlavní význam takové činnosti spočívá ve sdělení svěřenci, že je plnohodnotnou lidskou bytostí.

**Datum vydání: II/2002**
Zdroj: KMnet - Server, který se zabývá správou znalostí
Zobrazit přehled článků ze zdroje KMnet