Jak zvolit styl vedení (1/2): Dva základní typy leadershipu

Většina kvalifikované práce probíhá v týmu. Práce v týmu však může být obtížná. Někteří kolegové se mohou jen vézt, tedy nevynakládat moc úsilí, a přesto se podílet na výsledcích společné práce, kterou se skutečnosti vykonali jiní. Tito černí pasažéři tak neoprávněně těží z výhody, jakou práce v týmu přináší.

Ilustrační snímek

Struktura týmů je různá

Velmi často jsou týmy sestaveny pouze pro určitý krátký projekt a po jeho dokončení se tým zase promění. Vše závisí na tom, co daná společnost potřebuje. Často tak tým může být fragmentovaný a jeho jednotliví členové se navzájem ani nemusejí znát. Jiné týmy se zase skládají z dlouhodobých členů, kteří mezi sebou mají už silné vazby. Proto bychom měli vždy týmy řídit tím stylem, který bude odpovídat situaci.

Článek na webu obchodní školy INSEAD zmiňuje studii Team Leadership and Performance: Combining the Roles of Direction and Contribution (Leadership a výkonnost: Kombinace direktivní a participativní role). Ta se snažila zodpovědět otázku, zda si můžeme styl vedení zvolit podle toho, co tým potřebuje. A je to tak – vedoucí týmů si volí přístup k vedení podle aktuální situace. Závisí to na velikosti týmu nebo na charakteru daného projektu.

Tradiční typy leadershipu

Základní dva typy leadershipu jsou autokratický a participativní. Vedoucí, kteří jsou spíše autokratičtí, obvykle rozdávají pokyny, mají tak trochu tendenci rozkazovat a vždy kontrolovat práci podřízených. Jsou tak nějak nad týmem. Klasickým příkladem byl Steve Jobs v Applu.

Na rozdíl od těchto lídrů jsou participativní vedoucí spíše s týmem než nad ním. Nediktují toho tolik. S ostatními spíše spolupracují, než aby dívali rozkazy. Sami se zapojují do práce týmu a podřízeným nechávají prostor a pravomoci.

Tito lídři pomáhají ostatním zdokonalovat a posouvat dál jejich vlastní nápady a získávají tak z ostatních to nejlepší. Členové týmu, který vede tento typ lídra, se vždy mohou svobodně vyjádřit. Takovým lídrem je například Mark Parker z Nike.

V druhé části článku si vysvětlíme, že autokratický leaderhip nemusí být vždy špatný. Ukážeme si, jak si vybrat vhodný styl v konkrétní situaci.

-jk-

Zdroj: INSEAD Knowledge - znalostní portál mezinárodní MBA školy INSEAD
Zobrazit přehled článků ze zdroje INSEAD Knowledge

Články v sérii

Aktuální

Jak zvolit styl vedení (1/2): Dva základní typy leadershipu

Aktuální

Jak zvolit styl vedení (2/2): I autokratický leadership může být správný