Jak skutečně účelně nastavit vaše SMART cíle?

Žádné nastavené cíle nejsou k ničemu, pokud se vám jich skutečně nedaří dosáhnout v praxi...

Ilustrační snímek

SMART je zkratka pro „Specifický, měřitelný, dosažitelný, relevantní a časově vázaný“.

Jinými slovy, SMART cíl je cíl, který je konkrétní, relevantní pro pokrok, kterého se snažíte dosáhnout, není nad vaše síly, ten a umožní vám pokrok měřit a je vázaný termínem splnění. Pokud máte cílů více, je potřeba se rozhodnout o prvním a nejdůležitějším cíli SMART, o který usilujete, a buďte připraveni začít postupovat prostřednictvím svého akčního plánu.

Vytvořte milníky

Většinu dlouhodobých cílů lze rozdělit na milníky a tyto milníky se rovnají krátkodobým „mini cílům“, které vám umožňují definovat a dosáhnout kontrolních bodů v průběhu vašeho postupu. Díky rozdělení vašeho SMART cíle na milníky je mnohem snazší se motivovat a sledovat svůj pokrok.

Vytváření milníků pro váš SMART cíl tedy znamená, že budete mít stále před sebou jen krátkodobé cíle, o které se budete usilovat v průběhu vaší práce na dosažení hlavního cíle. Rozdělení hlavního cíle na krátkodobé cíle může také způsobit, že se celé vaše úsilí najednou bude jevit jako snáze proveditelné.

Identifikujte možná úskalí

Každý cíl má na své cestě k dosažení úskalí nebo překážky. Identifikace a příprava na potenciální nástrahy v předstihu je proto nejlepším způsobem, jak jim zabránit, aby vás vykolejily z vašeho směru.

Udělejte si čas a představte si nebo přímo vizualizujte, jak bude cesta k dosažení vašeho cíle skutečně vypadat. Zapište si jakékoli překážky, které vám pravděpodobně stojí v cestě. Než se dostanete k těmto překážkám i v reálné situaci, budete na ně připraveni.

Sestavte si rozvrh

Jednou z nejdůležitějších charakteristik cíle SMART je skutečnost, že cíle SMART jsou časově omezené. Cíl, který nemá žádný termín, je cíl, který nemusí být taky nikdy splněn. A tomu se chcete vyvarovat.

Dodržení termínu, který jste stanovili, však znamená, že budete muset vytvořit a dodržovat plán. Jakmile svůj cíl rozdělíte na milníky, rozdělte tyto milníky do časového plánu, který má jasné směřování k cíli.

Sledujte svůj pokrok

Měření výsledků a sledování vašeho pokroku slouží k dodržování harmonogramu a také vás motivují. Nastavte si proto jasné metriky, se kterými si dokážete potvrdit úspěch/neúspěch splnění vašeho milníku.

 

-bb-

Zdroj: BrianTracy.com - blog předního světového odborníka na rozvoj lidského potenciálu a osobní efektivity
Zobrazit přehled článků ze zdroje BrianTracy.com