Jak řídit změnu

Ilustrační snímek

Samotnou původní změnu je třeba oddělit od následného přechodu k běžnému provozu, která přichází po odchodu lidí řídících onu původní transformaci. Každá změna má dopad a každý projekt má jak kladnou, tak i negativní stránku. Když je projekt vnímán jako negativní, musíte více zdůrazňovat jeho přínosy. Každý o těchto pozitivech musí vědět – to je důležitý úkol toho, kdo změnu řídí. Zamyslete se také nad kulturními rozdíly a osobními cíli zúčastněných. Nikdy nezapomínejte na to, že musíte co nejvíce zapojit místní pracovníky, radí nový článek na webu business2community.com.

Každá změna je i změnou osobní

Řízení změny není nikdy stejné. Obzvláště u nadnárodních projektů je jasné, že vyvstane mnoho místních zvláštností a dodatečných výzev. Naprostým základem je tak důkladná komunikace. Sdílená zodpovědnost a zapojení místních šéfů je také naprostou nezbytností. Musíte se zajímat o připomínky pracovníků a ty přínosné skutečně zapracovat do prováděných změn. Díky tomu bude jejich odpor minimalizován a vy snadněji získáte jejich souhlas.

Musíte řídit oboje: proces sám i to, jaký je jeho psychologický dopad na pracovníky. Někdy k lepšímu přijetí pomůže i to, že necháte je samotné, aby stanovili deadline tam, kde je to vhodné a možné. Změnit duševní postoj a přístup tak pro ně bude snazší.

Vztahy a týmová spolupráce

Respekt a důvěra ostatních je pro vás, jako manažery změny, naprosto zásadní. Další, co potřebujete, je funkční tým. Abyste ho získali, musíte jasně rozdělit role a vyřešit všechny možné střety zájmů. Skvělé pro udržení otevřené komunikace je využití nějaké sociální platformy. Na rozdíl od posílání e-mailů bude v takovém případě komunikace skutečně otevřená.

Taková komunikační platforma je k nezaplacení hlavně v případě, kdy je váš tým rozeset po různých zemích. Umožňuje daleko živější spolupráci a tak je minimalizováno riziko toho, že místo týmu budete mít jen skupinu lidí, která nijak zvlášť nespolupracuje.

Více o řízení změn si můžete přečíst v článcích Sedm smrtelných hříchů manažera změn a Připravte svůj tým na změnu.

-jk-

Zdroj: business2community.com - online komunita pro manažery a podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje business2community.com