Genderové stereotypy (1/2): Vyjednávání

Stereotypy jsou hlavním důvodem, který znevýhodňuje určité skupiny lidí podprůměrně zastoupené v důležitých pozicích. Šance některých lidí dosáhnout kariérního úspěchu jsou tím značně omezené – příslušníci těchto skupin se potýkají s potížemi při náboru, přidělování zdrojů nebo povýšení na vyšší pozici.

Ilustrační snímek

Psychické břemeno plynoucí z vědomí, že jsou na základě stereotypů odsuzováni a kriticky nahlíženi, pak může vést ke skutečně slabšímu výkonu, který však ostatní vnímají právě jako důkaz potvrzující stereotyp. Stereotyp sám tedy vyvolává účinky, které jej potvrzují.

Stereotypy spojené s vyjednáváním

Genderové stereotypy jsou často posilovány nesprávnou interpretací. Příkladem může být přesvědčení, že ženy jsou méně schopné, pokud jde o schopnost vyjednat si vyšší mzdy. To totiž není celá pravda – ženy jsou často také nuceny dodržovat určitou společenskou normu. Je to tedy celé také o tom, jak společnost vnímá ženy, které se viditelně perou za své finanční zájmy.

Podle obchodní školy INSEAD můžeme rozlišovat 3 typy vyjednávání.

  • Vyjednávání smlouvací jsou vyjednávání, při nichž vznášíme požadavky ohledně standardních a samozřejmých zdrojů: například vyšší mzda nebo přístup k možnostem rozvoje. Vyjednáváme o podmínkách, ale samotný objekt vyjednávání je dobře znám už před zahájením vyjednávání.
  • Jednání ohýbací jsou vyjednávání, při kterých pro sebe chceme získat výjimku z dané normy. Například to může být top manažer, který vyjednává o speciálně strukturovaném bonusu pro sebe.
  • Formovací vyjednávání jsou pak záležitostí organizačních změn. Při těchto vyjednáváních jsou základními zohledňovanými zájmy strategické potřeby organizace a ambice daného top manažera.

Ženy a stereotypy

Ženy se při vyjednávání často zaměřují na flexibilitu svého pracovního úvazku, a proto se nejčastěji dostanou k vyjednáváním ohýbacím. Často se takhle podaří skloubit pracovní život s tím rodinným. Ohýbací vyjednávání lze také využít k získání vedoucí pozice – článek zmiňuje, jak se jedné ženě podařilo vyjednat si povýšení, přestože neměla všechny potřebné odborné znalosti. Byla nicméně velmi silně přesvědčena o tom, že se je dokáže doučit.

-jk-

Zdroj: INSEAD Knowledge - znalostní portál mezinárodní MBA školy INSEAD
Zobrazit přehled článků ze zdroje INSEAD Knowledge

Články v sérii

Aktuální

Genderové stereotypy (1/2): Vyjednávání

Aktuální

Genderové stereotypy (2/2): Genialita není všechno