Genderové stereotypy (2/2): Genialita není všechno

V předchozím článku jsme viděli, že ženy nebývají méně schopné ve vyjednávání než muži – přinejmenším tak dlouho, dokud se kvůli tomu nemusejí potýkat s nepříznivými společenskými důsledky. Tento faktor však funguje i naopak a znesnadňuje mužům úspěšně si v práci vyjednat větší flexibilitu.

Ilustrační snímek

Ženy také často čelí historickým normám a pravidlům, které byly navrženy muži, aniž by se kdokoli zamýšlel nad vhodností těchto pravidel pro ženy.

Nedostatečný počet žen v oborech STEM

Jsou ženy od přírody hůře dobře vybaveny pro dosažení úspěchu v oborech z oblasti STEM - přírodních věd (Science), techniky (Technology), technologií (Engineering) a matematiky (Matematics)?

Akademické rozdíly mezi pohlavími se neomezují jen na STEM obory, uvedl zástupce Newyorské univerzity na konferenci Women at Work. Genderové rozdíly lze vysledovat i v oblastech, jako je filozofie nebo hudební teorie... a ne ve všech STEM oborech převažují muži – například v biologii.

Potřeba geniality a genderová nevyváženost

Jak se ve vědeckých oborech označuje to, když někdo vyniká? Pojmy jako  intelektuální brilantnost nebo genialita (vrozené a nedefinovatelné intelektuální nadání) jsou bližší maskulinnímu, mužskému smýšlení o úspěchu. Proto bychom měli, pokud hovoříme o předpokladech pro úspěch v akademických disciplinách, klást větší důraz především na potřebu pilného a vytrvalého úsilí. A totéž platí i pro firemní kulturu.

Průzkum mezinárodní MBA školy INSEAD zjistil, že pokud převládá přesvědčení o tom, že pro akademický úspěch je nutná nějaká zvláštní schopnost, kterou se nelze naučit, lze očekávat nízké a nedostatečné zastoupení žen v této oblasti. Platí to i pro další skupinu, která je v USA často stereotypně vnímána tak, že nedisponuje genialitou nezbytnou pro akademický úspěch: Afroameričany. Totéž však neplatí pro Američany původem z Asie, kteří jsou stereotypizováni jako od přírody chytří a bystří.

Toto přesvědčení pravděpodobně není jediným zdrojem nedostatečné diverzity na mnohých akademických pracovištích, změna našeho přesvědčení o tom, co je třeba k dosažení úspěchu, však může být velmi efektivní způsob, jak situaci zlepšit. Potřebujeme klást menší důraz na genialitu a větší na úsilí.

-jk-

Zdroj: INSEAD Knowledge - znalostní portál mezinárodní MBA školy INSEAD
Zobrazit přehled článků ze zdroje INSEAD Knowledge

Články v sérii

Aktuální

Genderové stereotypy (1/2): Vyjednávání

Aktuální

Genderové stereotypy (2/2): Genialita není všechno