Evoluce organizace (1/2): Proč je reportování šéfovi zastaralý koncept?

Pojďme se podívat, jak firma Buurtzorg dokázala inovovat pečovatelskou službu v Nizozemsku. Tato společnost a ještě jedna (Morning Star) jsou předlohami pro to, co Frederic Laloux popisuje ve své knize Reinventing Organizations: A Guide to Creating Organizations Inspired by the Next Stage of Human Consciousness (Budoucnost organizací: Průvodce budováním organizací v 21. století na základě evoluce lidského uvažování)  jako zásadní změnu v řízení organizací.

Ilustrační snímek

Nizozemský příběh: Efektivita, ale pramálo starosti o pacienty

Společnost Buurtzorg byla založena v roce 2006 zaměstnancem pečovatelské služby. Cílem bylo zorganizovat práci pečovatelů pro jejich daný okrsek daleko lépe. V nizozemském zdravotním systému pečovatelky a pečovatelé velmi důležití. Úzce také spolupracují s nemocnicemi a rodinnými doktory.

V pečovatelských organizacích se všechna pozornosti upínala na efektivitu, přičemž úspory z rozsahu byly prvním přikázáním. Aktivity v těchto organizacích proto byly přiděleny zaměstnancům s různými rolemi. Byli zde specialisté příjmu, pracovníci v call centrech, plánovači návštěv a samozřejmě také manažeři.

Obecně byly tyto organizace velmi efektivní. Na druhou stranu však postupně přestávaly vnímat své pacienty jako lidské bytosti. Jelikož se plánování návštěv odehrávalo bez znalosti pacientů, péče nebyla kontinuální. Co to způsobovalo? Cílem plánovačů bylo prostě jen minimalizovat čas, který pečovatelky strávily přesunem.

V nové firmě pečovatelky pracovaly v týmech obvykle 12 lidí. Tyto týmy se samy řídily a staraly se o okrsek s pacienty (obvykle jich bylo 50). Tyto týmy si tak musely samy rozdělovat úkoly a také musely samy rozhodovat. Také bylo třeba, aby monitorovaly a hodnotily vlastní výkonnost. Byly zodpovědné za svou produktivitu.

Inovativní organizační paradigma byl velký úspěch

Podařilo se ušetřit téměř 40 % času pečovatelky na pacienta. Proč? Nový způsob organizace zrychlil uzdravování pacientů, kteří nyní museli v péči zůstávat v průměru jen polovinu doby, co před tím. Můžeme tedy vidět, že efektivity nedocílíme pouze sledováním nákladů, ale také zajištěním lidského chování a přístupu k péči. A abychom nezapomněli, Frederic Laloux je dnes velmi populární řečník. Na jednu jeho přednášku se můžete podívat zde.

Kniha

LALOUX Frederic: Reinventing Organizations: A Guide to Creating Organizations Inspired by the Next Stage of Human Consciousness, 2014, vydavatel: Nelson Parker, 378 stran (Budoucnost organizací: Průvodce budováním organizací v 21. století na základě evoluce lidského uvažování; v češtině by kniha měla vyjít na podzim 2016)

-jk-

Zdroj: Management Issues - britský portál s novinkami, analýzami a názory z oblasti managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Management Issues

Články v sérii

Aktuální

Evoluce organizace (1/2): Proč je reportování šéfovi zastaralý koncept?

Aktuální

Evoluce organizace (2/2): Moc je v síti