Důvěra se vyplácí: Dá se vám důvěřovat?

Ilustrační snímek

Jeden seniorní lídr nevěří druhému. To je bohužel realita v mnohých týmech vrcholových manažerů. Příčina? Seniorní lídři se musejí chovat tak, aby pomohli svým oddělením, která mají určitou funkci, ať už je to účetnictví nebo výroba. Právě tato opatření, která přijímají, však občas vedou k negativním následkům v oblastech, které řídí zase jiní seniorní lídři.

V některých případech není na vině samotná organizace nebo jednotlivá oddělení a jejich potřeby, ale prostě to, že lídři příliš upřednostňují chování, které je ku prospěchu hlavně jim samotným. Může to být přirozenou součástí jejich charakteru a osobnosti. Někdy však i sama společnost podporuje sobecké chování svých seniorních lídrů, varuje web smartblogs.com.

Důvěra na pracovišti je, když…

Důvěra znamená, že jsme si jisti tím, jak se zachová druhá osoba, aniž by nám její žádoucí chování bylo jakkoli garantováno. V důvěře je přítomný jistý risk, protože já se nějak chovám a přitom je možné, že se od svého protějšku žádoucího chování nedočkám.

Mají lídři organizací dostatek důvěry? Ne tolik, kolik by bylo ideální. Poměrně velká část zaměstnanců odpovídá na otázku, zda svému nadřízenému lídrovi důvěřují: „Nevím“. Můžeme se však domnívat, že tato odpověď v podstatě znamená: „Svému šéfovi nedůvěřuji, ale nechci to přiznat otevřeně.“

Důvěra má dopad na výkon organizace

Pro mnoho lidí je důvěra v jejich lídry předpokladem k tomu, aby mohli svou práci vykonávat efektivně. Důvěra je životně důležitá. Studie naznačují, že organizace, kde je úroveň důvěry vysoká, odvádějí daleko lepší výkony především pokud se zaměříme na udržení zákazníků, etické chování, předvídatelnost finančních výsledků a růst zisku. V organizacích s vysokou důvěrou zaměstnanci věří, že jejich šéfové přijímají rozhodnutí způsobem, který je konzistentní, předvídatelný a transparentní.

Budování důvěry

Je třeba pozornost a odhodlání. Ptejte se zaměstnanců na jejich podněty pro rozhodování, které je samotné ovlivní. Informujte je o kontextu, aby vašim rozhodnutím rozuměli. Dávejte jim příležitosti k rozvoji. Přiznávejte své chyby a podporujte své lidi v tom, aby se nebáli upozorňovat na problémy.

-jk-

Zdroj: SmartBlogs.com - síť odborných blogů
Zobrazit přehled článků ze zdroje SmartBlogs.com