Brian Tracy: Jak měříte úspěch po roce 2020?

Mnoho lidí muselo v loňském roce pozastavit své plány, změnit cíle a vyjasnit si, co je pro ně důležité. Dnešní realita tudíž může vypadat hodně jinak, než jste si představovali a úspěch lze měřit mnoha způsoby – zde je několik z nich, které doporučuje americký motivační řečník Brian Tracy.

Ilustrační snímek

Jak dobře jste se zvládli přizpůsobit výzvám?

Každá překážka, kterou se vám v loňském roce podařilo překonat pomáhá budovat jednu z vašich největších životních sil, které můžete mít – přizpůsobivost. Přizpůsobení se náročným situacím vám umožní převzít kontrolu nad svým životem, což nakonec pomůže dosáhnout cílů, které jste museli odložit.

Ačkoli možná máte pocit, že některé oblasti vašeho života jsou mimo vaši kontrolu, zkuste se na to podívat z nadhledu a řekněte si, jak se vám podařilo přizpůsobit tváří v tvář nepřízni osudu.

Jak moc se zlepšily vaše dovednosti a znalosti?

Nespadněte do pasti srovnání s ostatními. Zkuste se porovnat pouze se svým minulým já a sledovat růst, kterého jste dosáhli jako jednotlivec. Úspěch můžete měřit nejen získáním povýšení, pochvaly nebo zahájením nového projektu, ale také sledováním toho, jak jste se celkově zlepšili ve výkonu.

Váš osobní a profesní život se budou pravděpodobně překrývat. Vzděláváním a zkušenostmi zvyšujete úroveň dovedností a schopnost uspět ve svém oboru. Přemýšlejte o všech lekcích, které jste se naučili, osobních i profesionálních – pokud jste poslouchali, učili se a implementovali změny k lepšímu – to je úspěch.

Kolik času skutečně trávíte tím, co máte rádi?

Úspěch je často spojován se skvělou prací nebo s platem. To ovšem neznamená, že nebudete potřebovat výdrž a pevnou pracovní morálku, abyste se dostali tam, kam chcete. Pokud však trávíte čas tím, co máte skutečně rádi, dělá tento proces mnohem příjemnějším. Pomůže vám to přiblížit se zdánlivě nesouvisejícím cílům tím, že zvýší vaši kvalitu života. Když se budete cítit naplněni, budete kreativnější a budete moci efektivněji dosáhnout profesionálních cílů. Další měřítko úspěchu.

Jak by vás lidé, které uznáváte, popsali?

Jedním z nejvíce naplňujících způsobů, jak měřit úspěch, je přemýšlet o tom, jak by vás popsali lidé, které si nejvíce vážíte. Když o vás lidé ve vašem životě mluví, promlouvá to k vaší povaze. Chcete se snažit být lepší verzí sebe sama, než jste byli včera. Když se budete snažit změnit svět a mít pozitivní dopad na své okolí, úspěch přichází přirozeně.

Jakého pokroku jste doposud dosáhli?

Abyste mohli být považováni za úspěšné, nemusíte dokončit velký cíl. Úspěch lze měřit také splněním dílčích kroků na cestě. Každý malý dosažený milník vás posune o krok blíže k dosažení vašich největších aspirací. Jaké kroky denně, týdně nebo měsíčně podnikáte, aby vám pomohly stát se úspěšnějšími? Všechno se to sčítá.

Navzdory výzvám, kterým jste letos mohli čelit, nyní je čas jednat. Když se naučíte vhodnou formou měřit úspěch, uvidíte brzy rychlou změnu a udržíte se tak na cestě za svými cíli bez ohledu na překážky, kterým musíte nyní čelit.

 

 

-bb-

Zdroj: BrianTracy.com - blog předního světového odborníka na rozvoj lidského potenciálu a osobní efektivity
Zobrazit přehled článků ze zdroje BrianTracy.com