Bezpečnost především: Jak se vyhnout úrazům na pracovišti?

I malá nehoda na pracovišti může mít vážný dopad na firmu, ale i na život samotného zaměstnance. Statisticky patří mezi nejčastější důsledky drobných nehod a úrazů v práci snížení produktivity, pokles morálky, a hlavně hromada papírování související s kompenzací. Zaměřte se proto raději na prevenci, ať se vyhnete starostem.

Ilustrační snímek

Připravte předpisy pro ochranu zdraví a bezpečnost práce

Větším společnostem není třeba v tomto radit, avšak pokud svůj menší podnik teprve rozjíždíte, bude pro vás příprava BOZP předpisů a plánů naprosto klíčová, abyste se vyvarovali jako zaměstnavatel výše uvedeným důsledkům, které by mohly ohrozit klidně i celé podnikání. Dokumentace má za cíl pokrýt všechna bezpečnostní opatření i nastavit odpovídající údržbu přístrojů a zařízení pro práci atd. Seznamte se důkladně s legislativou BOZP a nařízeními, která se na vás vztahují. Pravidla naleznete v zákoníku práce, příslušných nařízení vlády, zákonu č. 309/2006, ad.

Nezapomeňte, že i v případě zaměstnanců, kteří pracují na dálku např. na home office máte stále jako zaměstnavatel odpovědnost za dodržování bezpečnosti práce. Zaměstnanec má nicméně právo i povinnost se podílet na vytváření bezpečných pracovních podmínek.

Proškolte zaměstnance před obsazením pozice

K řadě úrazů na pracovišti dochází v důsledku nedbalosti nebo neschopnosti zaměstnanců. Nejběžnějšími příklady jsou úrazy, které vznikají v souvislosti s nevhodným či neopatrným zacházením s technickými přístroji. Zejména juniorní pracovníci, kteří nemají často žádné či minimální zkušenosti s konkrétními technologiemi, patří mezi rizikové zaměstnance.

Při přijímání nováčků dbejte skutečně zvýšenou pozornost na důsledné proškolení s přístroji a zařízeními, které budou ke své práci potřebovat. Jakýkoliv úraz i v případě techniky, která se může zdát snadná na obsluhu, vás může stát velké trápení i náklady. Informováním zaměstnanců můžete předejít nejen úrazům na pracovišti, ale často i prodloužit životnost zařízení, pokud bude díky tomu užíváno správně.

Ochranné prostředky

Použití ochranných prostředků zejména ve výrobních prostorech, např. i malých dílnách je naprosto zásadní. Jako zaměstnavatel jste povinni vedle důkladného proškolení poskytovat zaměstnancům i potřebné ochranné pomůcky. Vysvětlete jim, jaké mohou být důsledky práce bez těchto prostředků, abyste předcházeli nedbalosti a vážným zraněním.

Nastavení pravidel bezpečnosti práce a ochrany zdraví není nejjednodušší disciplínou v podnikání, avšak pokud jej pojmete skutečně důsledně a budete dodržování pravidel skutečně vyžadovat a kontrolovat, ochráníte tak zdraví zaměstnanců a potažmo i zdraví celé firmy.

 

-bb-

Zdroj: Salesopedia - informační a zpravodajský portál shrnující vše o prodeji
Zobrazit přehled článků ze zdroje Salesopedia