Americký kouč Brandon Brown představil v Praze nástroj trvalého zlepšování prostřednictvím Kata

Nefunguje vám stávající systém zlepšování vašich procesů?
Potýkáte se se stále stejnými problémy?
Pracují vaši vedoucí málo s lidmi?
Jsou vaši lidé málo motivovaní ke zlepšování a zvyšování efektivity?
Máte dobré nápady, ale nedaří se vám je dotahovat do konce?

Brandon Brown, Master Kata Coach, na konferenci TWI & Kata pořádaná společností DMC management consulting

Na tyto otázky se dá odpovědět jedním slovem – KATA. Tuto unikátní metodiku a její využití v procesu trvalého zlepšování a zvyšování výkonnosti vycházející z Toyota Production System přijel do Prahy představit uznávaný americký Master Kata kouč Brandon Brown, který se ve dnech 21. a 22. listopadu 2017 zúčastnil konference TWI & Kata.

Konferenci, která se uskutečnila v prostorách Aquapalace Hotel Prague v Čestlicích, uspořádala česká společnost DMC management consulting, která se již od roku 2002 zaměřuje na řešení speciálních projektů a potřeb v oblasti lidských zdrojů, zlepšování ve výrobě i samotného byznysu.

Zakladatelky společnosti, Jitka Tejnorová a Markéta Šimáková, hned v úvodu prvního dne setkání krátce přiblížily příběh firmy i první kroky v objevování a zapojení metodik TWI a Kata do programů pro klienty. Společnost letos navíc oslavila 15leté výročí své působnosti na domácím trhu a při této příležitosti si nadělila dárek v podobě další vydané knihy – tentokrát českého překladu knihy Toyota Kata, kterou napsal americký výzkumník a konzultant v oblasti managementu, leadershipu a rozvoje lidí - Mike Rother.

Brandon Brown, žák Mikea Rothera, knihu slavnostně pokřtil a následně převzal slovo, aby hosty blíže seznámil se základními principy metodiky Kata. Ta mění myšlení a přístup lidí k práci a řešení problémů, čímž napomáhá zvyšovat efektivitu procesů ve společnosti a vytvářet firemní kulturu podporující růst a neustálý rozvoj.

Dle jeho slov Kata koučink umožňuje postupně přetvářet vzorce myšlení lidí a budovat tak u nich zcela nové vzorce při hledání řešení problémů. Tento princip lze přirovnat například ke hře na hudební nástroj, u níž se hudebník postupně rozehrává opakováním stupnic, aniž by vnímal vlastní pohyb prstů po nástroji. Jakmile se tento návyk stane rutinou, stává se i vlastní hra jednodušší a hudebníkovi otevírá prostor pro kreativní myšlení. Na stejném principu lze uplatnit metodiku Kata i v jakékoliv oblasti rozvoje lidí.

Podle Brandona Browna nicméně bývá častou bariérou znemožňující utvářet trvalé pozitivní změny ve firmách obava lidí z neúspěchu při hledání nových způsobů. Kata zlepšování a koučování toto riziko omezuje – zlepšování probíhá díky tzv. experimentům, které se vyhodnocují v koučovacích cyklech podle PDCA za pomoci pěti otázek popsaných v knize Toyota Kata.

Díky systematickému vyhodnocování výsledků je každý (i neúspěšný) experiment zdrojem nových znalostí. Kata rozvíjí manažery a vedoucí tak, aby věnovali pozornost efektivní zpětné vazbě a vedení, které nebude zaměřeno jen na hodnocení minulých nezdarů, ale na jejich základě předloží zdravé budoucí výzvy, které dokáže rozdělit do dílčích reálných kroků. Cílem je naučit lidi nebát se chybovat, poučit se a přijmout výzvu jako přirozenou součást učícího a růstového procesu.

Svou prezentací dále navázala Michaela Klesnarová, obchodní ředitelka společnosti Aramark – generálního partnera konference. Ta zpestřila teoretický vhled do problematiky rozvoje lidí pomocí Katy o ukázku vlastního přístupu své firmy ke zvyšování angažovanosti zaměstnanců.

Společnost pohybující se v oblasti gastronomie v současné době zaměstnává přes 2000 zaměstnanců a provozuje přes 120 podnikových restaurací. Ačkoliv metodiku Kata zatím nevyužívá, má nastaven propracovaný systém, který zapojuje zaměstnance do dění v průběhu celého jeho životního cyklu ve firmě, protože jak Michaela Klesnarová s úsměvem potvrdila: „Pokud se o svého zaměstnance nebudete starat, tak někdo jiný určitě bude.“.

Navazující odpolední program se poté až do konce dne nesl již čistě v praktické rovině, kdy se slova opětovně ujal Brandon Brown. Účastníci si pod jeho vedením mohli ověřit, jak probíhá vlastní Kata koučink a zlepšování v praxi, a to nejprve pomocí praktické ukázky. Následovala tříhodinová praktická simulační hra ve skupinách, která účastníky provedla celým procesem, rolemi koučovaného, kouče a druhého kouče i zlepšovacími PDCA cykly.  

Navazující den konference pokračoval v nastíněném duchu do hloubi poznání Katy jako nástroje vzdělávacího programu Training Within Industry (TWI), který v České republice společnost DMC realizuje. K objasnění principů Kata koučinku, který je chápán především jako nástroj pro vedoucí pracovníky a ve spojení s TWI pomáhá trvalému fixování nových návyků, se přidala také diskuze nad problematikou tzv. Kata Improvement (zlepšování).

Kata zlepšování se zabývá vlastním zaváděním procesu zlepšování do každodenní rutiny zaměstnanců díky definici překážek k dosažení cílového stavu a jejich postupnému odstraňování prostřednictvím malých „experimentů“. Ty lze realizovat prostřednictvím jednoho ze standardizovaných modulů TWI. Zlepšování procesů řeší modul Job Methods, standardizaci a zavedení změn do běžného fungování zavádí modul Job Instruction a nutné zapojení lidí k přijetí změn, případné řešení problémů pomáhá hledat modul Job Relations.

Vedle Brandona Browna následně jako další řečník konference vystoupil Tomáš Otradovský, ředitel závodu společnosti Hartmann-Rico v Havlíčkově Brodě, který má s implementací TWI a Kata bohaté zkušenosti a na reálných výsledcích z posledního desetiletí fungování firmy doložil, jak jejich zapojení napomáhá neustálému zlepšování, podporuje implementaci metod štíhlé výroby a v neposlední řadě i certifikaci jako je např. World Class Manufacturing.

Závěr programu byl věnován případovým studiím: Brandon Brown na příkladu americké automotive firmy MPG/Cloyes Gear ukázal konkrétní výsledek 18 měsíců využívání Kata zlepšování a koučinku: úsporu 1 mil. dolarů navíc s viditelnou pozitivní změnou firemní kultury. Tomáš Otradovský ze společnosti Hartmann-Rico provedl účastníky krok po kroku řešením konkrétního problému ve výrobě prostřednictvím Kata.

Hostem byla i Patrycja Barczewska z polského Gemalta, která popsala mechaniku společného fungování Kata a TWI Problem Solving, které za 12 měsíců ve 20 projektech přineslo úspory 3 mil. euro. O své zkušenosti s TWI a Kata se podělili i zástupci dalších českých firem, např. Robert Bosch České Budějovice nebo Daido Metal Czech z Brna.

Na závěr konference měl každý účastník možnost definovat pod vedením Brandona Browna vlastní „Kata Challenge“, na kterou se bude soustředit v příštích dvou měsících. Podle nadšených reakcí na místě i následného hodnocení účastníků TWI & Kata konference splnila jejich očekávání – odcházeli nejen s knihou Toyota Kata, ale i s jasnou představou, jak Kata a TWI fungují, a dokázali již i definovat, v jakých oblastech budou v jejich firmách využitelné.

Zhlédněte videoreportáž z akce