Adaptabilní leadership: Udržte svou společnost naživu (1/2)

Chtějte nalézt poučení a ne vinu. Selhání musíte vidět jako proces. To je to první, co potřebujete, abyste zajistili přežití vaší společnosti v dlouhodobém horizontu.

Ilustrační snímek

Nepovažujte selhání za konečnou

Chcete-li zvýšit šance na nalezení inovací a dobrých nápadů ve vaší firmě, podporujte experimentování. V dnešní době je populární vést zaměstnance k tomu, aby pokud mají selhat, tak selhali pokud možno rychle. Chcete-li, aby ostatní více akceptovali rizika, musíte to upřímně chtít. Musíte se však také ujistit, že náklady, které selhání přinesou, nebudou přespříliš vysoké.

Selhání je příležitostí k učení

Bez selhání bychom některé problémy nikdy neodhalili. Například Google to dobře ví. Tato společnost je proslulá svou podrobnou metodou pro analýzu selhání. Analyzují, co a proč se stalo, jak to bylo vyřešeno a co se z toho dá naučit.

Vytvořte proces, který vám pomůže řídit rizika spojená se selháními. Bez takového procesu mohou neúspěšné experimenty vést k negativním důsledkům právě pro lidi, kteří za nimi stáli. Vy rozhodně nesmíte chtít, aby v případě, že se jejich iniciativa ukáže být neúspěšnou, byli lidé za takové selhání při experimentu odpovědní. Jejich nadřízení to nesmí vnímat jako špatný pracovní výkon. To by mohlo rychle snížit ochotu přijímat rizika v rámci celé společnosti, varuje nás web business2community.com.

Předvídejte trendy a reagujte na ně

Status quo nikdy netrvá navždy. Když si myslíte, že je tady navždy, můžou vám uniknout posuny, kterými váš obor prochází. Streamování videa tak například doslova zbořilo obchodní model mnoha společností v oblasti video průmyslu. Ecommerce je dalším velkým posunem, který značně proměňuje řadu obchodních modelů.

Nepodlehněte iluzi úspěchu. Vaše strategie pro budoucnost se nesmí spoléhat na vaše úspěchy z minulosti. Musíte objevovat, co se děje a co se změní.

-jk-

Zdroj: business2community.com - online komunita pro manažery a podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje business2community.com

Články v sérii

Aktuální

Adaptabilní leadership: Udržte svou společnost naživu (1/2)

Aktuální

Adaptabilní leadership: Udržte svou společnost naživu (2/2)