Aby se tým neunudil

Aby se tým neunudil

I nejlepší vůdci a členové pracovních týmů potřebují občas změnu, něco nového. Dosahování optimálních výkonnostních výsledků vyžaduje pravidelný čas na načerpání nové energie. V opačném případě pracovní týmy trpí nudou, špatnou morálkou nebo vyčerpaností. Jedním ze způsobu takového renovačního procesu je využití kreativity zaměstnanců. Tu lze povzbudit například technikou, kterou nazýváme mapování myšlenek (idea mapping), která spočívá ve vývoji volných myšlenek a jejich společném zaznamenávání. Tak vniká myšlenková mapa, která je hlubším a konkrétnějším pohledem na řešení určitého problému.

Mapování myšlenek vyžaduje kromě otevřených myslí pracovníků psací potřeby a tabuli. Konkrétně celý proces probíhá v několika bodech:
- Vedoucí vysvětlí pracovníkům očekávaný výsledek celého mapování myšlenek.
- Doprostřed tabule je třeba napsat slovo nebo větu nejlépe vystihující řešený problém a okolo nakreslit kruh.
- Každý z pracovníků je pak vyzván, aby napsal svůj návrh na papír a umístil jej libovolně na tabuli.
- Dále je třeba vybrat 3-5 hlavních myšlenek a zdůraznit je na tabuli pomocí grafických symbolů.
- Následuje překreslení celého modelu s vybranými řešeními.
- Nakonec je třeba slovně vyjádřit a zapsat očekávané řešení.

**Datum vydání:** II/2003
Zdroj: The CEO Refresher - americký server věnovaný managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje The CEO Refresher