6 kompetencí pro budoucnost, které byste coby manažeři měli začít rozvíjet – právě teď

Jak se organizace snaží definovat budoucí lídry, které budou potřebovat, objevují se také otázky týkající se jejich klíčových schopností a dovedností. A ty si jednoduše neosvojíte jen tak přes noc...

Ilustrační snímek

Vnější perspektiva

Lídři v současnosti nemají dostatek času na to, aby plně drželi krok s globální konkurencí, rychle se vyvíjejícími potřebami zákazníků nebo dynamikou trhu. Narušení může přijít kdykoliv a odkudkoliv – nabourá stávající postupy a principy. Pro lídry je proto důležité zůstat stále v pozoru, udržet si zvídavost a hlavně uvědomění, že nikdy nemohou vědět vše. Musí také vyzvat své spolupracovníky, aby zkoumali hranice a byli sami katalyzátorem „rozvoje vnější perspektivy“.

Překlenutí hranic

Společnosti se přizpůsobují tempu a hloubce změn rozbitím tradičních hierarchií a přechodem na plošší struktury a větší (často virtuální) spolupráci. Úspěch již nezávisí na výkonu jednotlivých hvězd týmu. Jde o to, jak efektivně lidé pracují za hranicemi a jak rychle se týmy zaměřené na projekty mohou formovat, provádět a přetvářet, aby dosáhly svých cílů. Schopnost překlenout hranice je schopností lídrů rychle vytvořit sladění, odhodlání a směřování za stávající hranice a bariéry. (funkční, organizační, kulturní nebo geografické).

Inkluze a psychologická bezpečnost

Neexistuje tým bez důvěry. Bezpečnost spočívá v důstojném a respektovaném zacházení s lidmi, aby lidé měli pocit, že mohou promluvit a riskovat, aniž by se obávali negativních důsledků. Pokud to nefunguje, tým táhne různými směry. Sounáležitost znamená, že se lidé cítí, že patří do týmu a že jsou oceňováni, hledají různé pohledy a čerpají z řady znalostí a zkušeností ve skupině. 

Účelné vedení

Kapitalismus během koronavirové krize dostal výprask. Více než kdy jindy lidé hledají v organizacích víc než jen peníze. Mít účel je kritické. Lidé musí mít pocit, že přispívají k něčemu většímu, než jsou oni sami, což ve světě skutečně dělá rozdíl. Lídři musí být autentičtí, aby dokázali tyto představy posílit.

Koučovací dovednosti

Vedoucí role se stávají stále složitějšími a nejednoznačnějšími. Představují pro nové lídry výzvu: naučit se roli a zároveň vést. Vzhledem k tomu, že 70 % rozvoje lídra je založeno na zkušenostech na pracovišti, není řešením pouze proškolit lidi prostřednictvím rozvojových programů. Místo toho je tato schopnost součástí vytváření koučinkové kultury, kde lídři rozvíjejí lídry a vzájemně se podporují při orientaci v reálných výzvách, kterým čelí.

Funkční agilní vedení

V organizacích nechybí skvělé nápady. Ale existuje často omezená skupina lidí, kteří vynikají v rychlém převádění myšlenek do reality. Lídři proto musí být ostřejší při provádění změn rychlostí. Nejde jen o bezohledné stanovení priorit, rozhodnost a zaujatost vůči akci – lídři, kteří jsou schopni rychle jednat, jsou při uskutečňování změn dvakrát tak efektivní. Ti, kteří dokážou věci rychle dokončit, vynikají v získávání srdcí a myslí na všech úrovních.

 

-bb-

Zdroj: Chief Learning Officer - americký časopis a server pro manažery vzdělávání
Zobrazit přehled článků ze zdroje Chief Learning Officer