4 hnací síly transformace (3/3): A co lidé?

Když se ještě vrátíme k budoucnosti výroby, jejíž vývoj jsme nastínili v předchozím článku, musíme zmínit také lidský faktor.

Jedna z vedoucích výrobních společností si například uvědomovala, že je třeba provést změny a zlepšení. Chtěla využít digitální technologie, zejména pokročilé analytické nástroje.

Dodavatelský řetězec a výroba: Hranice mizí

Zmíněná společnost začala se specialisty, kteří shromažďovali data z nejdůležitějších částí výrobních zařízení. Bylo zjištěno mnoho nedostatků v oblasti základní výrobní údržby. Ukázalo se, že právě to bylo důvodem, proč strojní zařízení bylo třeba často odstavovat.

Kvalita výroby kvůli tomu byla nerovnoměrná a dokonce ani celková efektivita nebyla tak dobrá jako u konkurence. Bez nalezení řešení těchto základních otázek by každá investice do nové technologie byla jen zbytečným vynaložením peněz.

Ilustrační snímek

Prioritou firmy by měli být lidé

Základem dnešních výzev jsou lidé. Jejich výkon musí být řízen. Digitální systémy můžeme použít k tomu, aby všichni viděli, kde dochází k nedostatkům, a byli následně schopni je rychle opravit.

Výrobní firma, kterou jsme zmínili výše, dokázala pozměnit a upravit zhruba 50 % všech svých výrobních procesů. Nasadila proces prediktivní údržby založený na datech, což vedlo k výrazným snížením prostojů.

Také zavedla ještě lepší kontroly v procesech. Robotizovaná řešení logistiky uvnitř výrobního závodu a spolupráce mezi stroji a lidmi přinesla navíc zlepšení kvality. Lidský kapitál tak ve firmě zůstal a došlo pouze k přirozenému úbytku, popřípadě k přesunu lidí do jiných oddělení.

Chcete-li dosáhnout nového růstu v oblasti produktivity, musíte začít dávat dohromady lidi, nové digitální technologie a pokročilou analytiku. Musíte přizpůsobit své IT systémy, přimět všechny obchodní jednotky, aby své údaje sdílely a pomohly tak vašim zaměstnancům.

Je třeba změnit myšlenkové nastavení lidí – například nespoléhat na intuici, ale spíše na racionální zdůvodňování. Pomozte svým lidem získávat nové schopnost, jako například čtení výsledků dat nebo provádění kroků, které budou založeny právě na výsledcích plynoucích z dat.

-jk-

Zdroj: McKinsey & Company - přední mezinárodní společnost poskytující manažerské poradenství
Zobrazit přehled článků ze zdroje McKinsey & Company

Články v sérii

Aktuální

4 hnací síly transformace (1/3): Optimalizace produktu a zákaznické cesty

Aktuální

4 hnací síly transformace (3/3): A co lidé?