3 vlastnosti skutečně agilních lídrů

Poradit si s mnoha možnostmi a problémy současně je nutností v každém dynamickém prostředí. Klíčem k úspěchu je nesoustředit se jen na jednou oblast (třeba efektivitu provozu) a nezapomínat kvůli tomu na všechno ostatní (například na rozvoj manažerů nebo na výzkum).

Tomu se říká agilní leadership neboli schopnost udržet hladký chod firmy díky efektivnímu řízení spolehlivých procesů, lidí a inovací.

Jaké tedy jsou tři nejdůležitější vlastnosti agilních lídrů, kteří dokáží vyvážit mnoho výzev a mnoho možností řešení najednou?

Ilustrační snímek

Na webu business2community.com o tom vyšel článek. Podívejte se.

Systémové myšlení

Pokud pracujete ve velké společnosti, často se asi potýkáte se složitými problémy. K řešení složitých problémů je leckdy nutné vyřešit mnoho různých příčin. A nejhorší je, že jakákoli akce, kterou podniknete za účelem vyřešení problému, může snadno vést k několika různým následkům. Některé z nich mohou být neočekávané a nechtěné.

Hezkým příkladem může být snížení počtu zaměstnanců. Pokud chcete zachovat stejnou úroveň výroby, může se stát, že zbylí zaměstnanci budou muset pracovat přesčas. Nebo budete muset část práce outsourcovat. Úspory ve výsledku nebudou tak značné, jak se prve zdálo.

Dobrá znalost situace

Pro dobrého lídra je důležité chápat, jaký dopad mohou mít externí i interní události (konkurence na trhu nebo zásadní firemní fúze) na situaci ve společnosti. Dobrý manažer tak chápe, jaké potřeby a pocity mají lidé, kteří jsou takovými významnými událostmi ovlivněni.

Pokud máte dobré situační povědomí, dovedete si dobře představit, jaký vliv má firemní fúze na morálku zaměstnanců. Proto budete ochotni udělat cokoli, abyste je uklidnili a vždy je včas informovali o posledních změnách. Tím minimalizujete nepříznivý účinek, který fúze mívají na pracovní výkon.

Umění vybrat správné priority

Agilní lídr by nikdy nedopustil, aby byly přehlíženy důležité dlouhodobé cíle. A to ani tehdy, kdy se objevuje mnoho naléhavých urgentních požadavků. Takový lídr je tedy schopen vyvážit množství času a energie, které jsou věnovány dlouhodobým cílům, s tím, kolik je věnováno krátkodobým požadavkům. Klíčem k úspěchu jsou plánovací schopnosti a dobrý time management.

-jk-

Zdroj: business2community.com - online komunita pro manažery a podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje business2community.com