Studie McKinsey: Kdy nastane konec pandemie (1/2)

V roce 1920 se svět unavený první světovou válkou a nemocný pandemií chřipky z roku 1918 zoufale snažil překonat boje a tragédie a začít znovu. Lidé hledali „návrat k normálu“, jak kdysi prohlásil Warren G. Harding. Dnes se téměř každá země nachází v podobné situaci.

Přečtěte si analýzu a predikci expertů jedné z předních světových konzultačních společností McKinsey.

Ilustrační snímek

Z pohledu expertů existují dvě důležité definice „konce“ stávající pandemie, každá se samostatnou časovou osou:

  • Epidemiologický koncový bod po dosažení skupinové imunity populace. Mnoho zemí doufá, že vakcína odvede většinu práce potřebné k dosažení plošné imunity. Poté už nebudou nutné zásahy v oblasti veřejného zdraví a zavádění nouzových stavů. I když může být zapotřebí pravidelné revakcinace, možná podobné každoročnímu očkování proti chřipce, hrozba opětovného masového přenosu pomine.
  • Přechod do stavu normálnosti. Druhý, pravděpodobnější a dřívější stav konce pandemie nastane, když téměř všechny aspekty sociálního a ekonomického života budou moci pokračovat bez obav z pokračující úmrtnosti. Tedy kdy míra úmrtnosti již není vyšší než historický průměr země nebo dlouhodobých zdravotních následků v důsledku COVID-19. Proces umožní nástroje, jako je očkování nejrizikovějších skupin, rychlé a přesné testování, vylepšená terapeutika a jistota odpovědí v oblasti veřejného zdraví.

Nový normál nebude vypadat jako ten starý, může se to lišit překvapivým způsobem, s neočekávanými konturami a dostat se tam bude postupné ale nakonec bude vše co známe – letecká doprava, obchody, fungující továrny nebo plné restaurace zase fungovat naplno.

Oba konce spolu souvisejí, ale ne lineárně. Přechod k normálu nastane nejpozději po dosažení imunity celé populace. V regionech se silnými reakcemi na veřejné zdraví může normálnost pravděpodobně přijít významně dříve před epidemiologickým koncem pandemie.

Časová osa dosažení cílů se bude lišit podle místa. V tomto článku jsou vysvětlena kritéria, která budou klíčovými faktory při určování, kdy je každého cíle dosaženo.

Ve Spojených státech a ve většině ostatních rozvinutých ekonomik bude epidemiologického cílového bodu s největší pravděpodobností dosaženo ve třetím nebo čtvrtém čtvrtletí roku 2021, s potenciálem přechodu k normálu dříve – pravděpodobně v prvním nebo druhém čtvrtletí roku 2021. Většina je netrpělivá a ví, že čím déle bude trvat odstranění omezení našich ekonomik, tím větší budou ekonomické škody.

Epidemiologický koncový bod

Většina zemí odložila naději na dosažení imunity populace až do příchodu vakcíny. Po dosažení plošné imunity mohou probíhající zásahy v oblasti veřejného zdraví pro COVID-19 zastavit bez obav z obnovení. Načasování koncového bodu se bude lišit podle země a bude ovlivněno řadou faktorů:

  • zavedení, účinnost a přijetí vakcín COVID-19,
  • úroveň přirozené imunity v populaci před expozicí COVID-19; podle odhadu expertů McKinsey může mít celosvětově 90 až 300 milionů lidí přirozenou imunitu,
  • potenciální zkřížená imunita z expozice jiným koronavirům,
  • potenciální částečná imunita udělená jinými imunizacemi, jako je bacilová vakcína Calmette – Guérin (BCG) proti tuberkulóze,
  • regionální rozdíly ve způsobech míchání komunit lidí, což povede k různým prahovým hodnotám pro imunitu populace,

Zvažte první a nejdůležitější proměnné: příchod vakcín, jejich účinnost a jejich přijetí. Různé kombinace těchto dvou faktorů budou pohánět různé úrovně imunity, z čehož vyplývá rozsah přirozené imunity, který bude vyžadován pro dosažení imunity populace podle každého scénáře.

Na základě analýzy současného stavu proměnných a jejich pravděpodobného pokroku v nadcházejících měsících experti z McKinsey odhadují, že nejpravděpodobnější dobou pro dosažení plošné imunity je třetí nebo čtvrté čtvrtletí roku 2021 – případová studie byla zaměřena primárně na USA a vychází s očekáváného zahájení plošné vakcinace dostatečné části populace, která vyvolá skupinovou imunitu. Podle expertů by k tomu mohlo dojít do půl roku.

Při nejhorším možném scénáři by podle expertů mohly Spojené státy bojovat proti pandemii dlouhodobě do roku 2023 a dále. K tomuto scénáři by došlo, pokud se proti sobě postaví faktory, jako je nízká účinnost vakcín a krátké trvání přirozené imunity.

The probability of reaching COVID-19 herd immunity in the USA

Cesty k imunitě populace také v dalších vyspělých ekonomikách budou podle analytiků McKinsey pravděpodobně podobné jako ve Spojených státech. Časové harmonogramy se budou lišit v závislosti na rozdílech v přístupu k očkovacím látkám a jejich zavádění a na úrovních přirozené imunity – a případně na úrovních křížové imunity a předchozím pokrytí jinými vakcínami, jako je vakcína BCG.

I když některé lokality dosahují skupinové imunity, po celém světě pravděpodobně zůstanou lokální místa zasažená nemocí COVID-19 - například v oblastech zasažených válkou nebo v komunitách s trvale nízkým přijetím vakcín. Na takových územích může být COVID-19 až do dosažení imunity stáda analogický se spalničkami – nejedná se o každodenní hrozbu pro většinu lidí, ale o trvalé riziko.

Plošná imunita nebude znamenat úplné ukončení všech zásahů v oblasti veřejného zdraví. Je možné, že k zachování imunity bude zapotřebí pravidelné revakcinace a bude vyžadován průběžný dohled nad COVID-19. Imunita skupiny by však znamenala, že by mohla být zrušena nouzová opatření, která jsou v současné době platná v mnoha zemích.

Rozhodující bude rychlost, s jakou vlády uvolní opatření v oblasti veřejného zdraví. Mnoho vlád používá balíčky opatření, jejichž cílem je minimalizovat počet případů COVID-19 a nadměrnou úmrtnost při maximalizaci sociální a ekonomické úrovně svobody.

V navazujícím pokračování studie se zaměříme na druhý scénář: přechod do stavu normálnosti.

 

 

-bb-

Zdroj: McKinsey & Company - přední mezinárodní společnost poskytující manažerské poradenství
Zobrazit přehled článků ze zdroje McKinsey & Company

Články v sérii

Aktuální

Studie McKinsey: Kdy nastane konec pandemie (1/2)

Aktuální

Studie McKinsey: Kdy nastane konec pandemie? (2/2)