Studie McKinsey: Kdy nastane konec pandemie? (2/2)

prvním díle článku jsme vám přiblížili závěry analytické studie expertů jedné z předních světových konzultačních společností McKinsey. Věnovali jsme se především analýze epidemiologického koncového bodu.

V pokračování studie se budeme věnovat druhému možnému scénáři – přechodu do stavu normálu.

Ilustrační snímek

Přechod do normálu

Tohoto druhého konečného bodu pandemie lze dosáhnout dříve než epidemiologického koncového bodu. Analytici McKinsey odhadují, že nejpravděpodobnější dobou, kdy k tomu dojde, je první nebo druhé čtvrtletí roku 2021 ve Spojených státech a dalších vyspělých ekonomikách. Klíčovým faktorem bude snížená úmrtnost.

Společnost si zvykla na sledování počtu případů nakažených COVID-19. Na počtu případů však záleží především proto, že lidé na tuto nemoc umírají a protože ti, kteří ji přežijí, mohou mít po infekci dlouhodobé zdravotní následky. Jde o oblast vědecké nejistoty, ale existují obavy, že někteří uzdravení pacienti budou čelit dlouhodobým účinkům.

Většina zemí dosáhla významného pokroku při snižování počtu úmrtí a hospitalizací souvisejících s COVID-19. Některé se blíží eliminaci nadměrné úmrtnosti. Těchto výsledků bylo obecně dosaženo spíše kombinací středně účinných intervencí než jediným „velkým třeskem“.

Přechod k dalšímu normálu, ať už bude mít jakoukoli formu, nastane postupně, až si lidé budou jistí, že mohou dělat to, co dělali, aniž by ohrozili sebe nebo ostatní. Získání této důvěry bude vyžadovat pokračování snižování úmrtnosti a komplikací, jakož i další vědecké studie týkající se dlouhodobých zdravotních důsledků pro uzdravené pacienty. Jakmile se obnoví důvěra a lidé znovu naplní restaurace, divadla, sportoviště, budou létat do zámoří (s výjimkou nejrizikovějších zemí) a dostávat běžnou lékařskou péči jako před pandemií.

Načasování takového přechodu bude záviset na pokroku směrem k plošné imunitě a na účinnosti reakce veřejného zdraví dané země. Přechody budou postupné. V některých lokalitách již začaly a ve většině zemí by mohly dobře pokročit do prvního nebo druhého čtvrtletí roku 2021. Vzhledem k vzájemné provázanosti globální ekonomiky nejsou časové harmonogramy jednotlivých zemí na sobě zcela nezávislé.

Abychom toho dosáhli, budeme muset zaznamenat výrazný pokrok v epidemiologickém koncovém bodě, včetně účinné vakcíny, která bude ve čtvrtém čtvrtletí roku 2020 nebo v prvním čtvrtletí roku 2021 schválena autorizací pro nouzové použití, po níž bude následovat hladké zavedení a přijetí vysoce rizikovým populace. Příznivá zjištění o přirozené imunitě a zkřížené imunitě by pomohla urychlit časové osy. K přechodu na formu normality přispěje také pět dalších kritérií – čím více z nich bude dosaženo, tím rychleji bude pravděpodobně dosaženo milníku:

  • pokračující zlepšování vlád v aplikaci intervencí v oblasti veřejného zdraví (jako jsou testy a trasování), které významně neomezují ekonomické a sociální aktivity,
  • dodržování opatření v oblasti veřejného zdraví, dokud nedosáhneme plošné imunity,
  • přesné, široce dostupné a rychlé testování,
  • pokračující pokroky v terapeutikách a klinické léčbě COVID-19, které vedou ke snížení poměru úmrtnosti na infekci – podstatného pokroku již bylo dosaženo prostřednictvím kombinace účinných léků, jako je dexamethason a remdesivir, a změn v klinickém řízení,
  • důvěra veřejnosti, že pro ty, kteří se zotavili z nemoci, neexistují významné dlouhodobé zdravotní důsledky.

Reduce COVID-19-related mortality might be achieved through many factors simultaneously

Epidemiologický i normální konec pandemie COVID-19 jsou důležité. Přechod na další normál bude znamenat důležitý sociální a ekonomický milník a imunita populace bude zase definitivním koncem pandemie.

Ve Spojených státech lze sice přechodu k normálu dosáhnout dříve, zdá se však, že epidemiologického koncového bodu bude s největší pravděpodobností dosaženo ve druhé polovině roku 2021. Ostatní vyspělé ekonomiky se budou pravděpodobně pohybovat v podobných časových harmonogramech.

 

 

 

-bb-

Zdroj: McKinsey & Company - přední mezinárodní společnost poskytující manažerské poradenství
Zobrazit přehled článků ze zdroje McKinsey & Company

Články v sérii

Aktuální

Studie McKinsey: Kdy nastane konec pandemie (1/2)

Aktuální

Studie McKinsey: Kdy nastane konec pandemie? (2/2)