Nezačíná se vaše firma podobat kultu? (2/2)

V předchozím článku jsme viděli, jaké jsou nástrahy vůdců kultů – a že něco podobného kultu můžeme nalézt v mnoha různých společenských institucích. Teď se podívejme, zda takový kult není i vaše firma.

Ilustrační snímek

Izolace jako nástroj kontroly

Aby měli vůdcové kultu absolutní kontrolu nad členy, vyzývají své následovníky, aby přerušili veškeré vazby s vnějším světem. Jedním ze způsobů, jak to udělat, je podporovat v nich paranoidní myšlení. Často se jde o staré „my proti nim“. Členové kultu jsou tak vedeni k tomu, aby své rodiny anebo třeba i vládu vnímali jako darebáky. Pravdu jde potom nalézt jen v bezpečném přístavu, v kultu samotném.

Jak se zbavují svých dosavadních kontaktů, jsou potom členové kultu postupně více a více závislí na kultu. Potřebují ho, protože zde není nikdo jiný, kdo by naplnil jejich fyzické a emocionální potřeby. Tento zneužívající vztah je velmi obtížné opustit. Členové kultu jsou stále přesvědčeni, že vše, co dělají, je založeno na jejich vlastní iniciativě. Že tomu tak není, to jasně vidí jen lidé zvenčí, tvrdí článek na webu obchodní školy INSEAD.

Abychom byli upřímní, některé charakteristiky kultu má i mnoho firem:

Mají vlivné lídry, kterým jsou jejich podřízení oddaní a loajalita je odměňována

  • Firemní kultura zaměřená dovnitř firmy
  • Přísná pravidla týkající se chování
  • Žádná tolerance pro ty, kteří porušují zavedené normy

Charakteristiky kultu

Mnoho podnikatelských organizací je založeno na ideologiích, které lidi k něčemu nabádají. Možná to vypadá jinak než náboženské sekty, ale samotný proces konverze je dost podobný. Tyto organizace dávají svým pracovníkům pocit smyslu a pocit toho, že někam patří. Požadují, aby byly dodržovány určitá přesvědčení nebyla zpochybňována.  Někdy dokonce živí i paranoidní myšlení, snaží se např. bojovat s nějakými nepřátelskými vnějšími silami.

Takové organizace však nijak nepodporují tvůrčí myšlení a zdravou diskusi. Tyto podniky nejsou místem, kde by se dařilo zdravému úsudku a autenticitě.

-jk-

Zdroj: INSEAD Knowledge - znalostní portál mezinárodní MBA školy INSEAD
Zobrazit přehled článků ze zdroje INSEAD Knowledge

Články v sérii

Aktuální

Nezačíná se vaše firma podobat kultu? (1/2)

Aktuální

Nezačíná se vaše firma podobat kultu? (2/2)