Nezačíná se vaše firma podobat kultu? (1/2)

Proč jsou kulty tak atraktivní? Vzpomeňte si na Rodinu Charlese Mansona nebo na kultu Jonestownu, které vedly ke smrti mnoha lidí. Existují také méně násilné kulty – ať už jde o skupiny New Age, kulty osobnosti nebo guru nejrůznějšího zaměření.

Ilustrační snímek

Kult můžeme definovat jako velkou oddanost člověku, myšlence, cíli, hnutí nebo práci. Politické skupiny, lifestylové komunity nebo dokonce i celé politické režimy mohou také být formou kultu.

Kulty naplňují naše lidské hledání smyslu tím, že nám poskytuje jasné a absolutní odpovědi na složité životní otázky. Dávají nám také určitou strukturu a řád. To je důvod, proč se někteří lidé ke kultu připojí, protože se cítí osamělí. A právě tohle okouzlujícím predátorům umožňuje, aby zahráli na strunu našich základních potřeb a tužeb. Jestli něco umějí dobře, tak je to využívat našich obav, varuje nás článek na webu obchodní školy INSEAD.

Jak kulty fungují

Kult má komplexní psychologickou dynamiku. Mnohé kulty jsou například postaveno na lidské touze poddat se magickým představám. Kult tvrdí, že jeho vůdce dovede ovládat nějaké nadpřirozené síly. To nás staví do pozice, která se velice podobá naší pozici vůči všemocným rodičům, když jsme byli malí. V důsledku toho lidé, kteří se ke kultu přidají, projdou regresem. Vůdci kultu pak mohou snadno prosazovat své myšlenky a manipulovat pohled na svět svých následovníků.

Novým členům dodávají pocity lásky nebo aspoň důležitosti. Říkají jim to, co chtějí slyšet. Navíc slibují fantazijní výhody, jako tyto:

  • Spolehlivé finanční zabezpečení
  • Věčný klid mysli
  • Dokonalé zdraví
  • Věčný život – i toto někteří slibují

Vůdci kultů mají moc, protože prosazují myšlenky, které je snadné pochopit a které zdánlivě dávají dokonalý smysl. A to může být mnohem snazší než vést každodenní složitý život plný nejistot, nejednoznačností a rozporů.

-jk-

Zdroj: INSEAD Knowledge - znalostní portál mezinárodní MBA školy INSEAD
Zobrazit přehled článků ze zdroje INSEAD Knowledge

Články v sérii

Aktuální

Nezačíná se vaše firma podobat kultu? (1/2)

Aktuální

Nezačíná se vaše firma podobat kultu? (2/2)