Měli by lidé na ostatní křičet? Záleží na kultuře (2/2)

V předchozím článku jsme si popsali 2 hlavní typy kultur, pokud jde o přijatelnost zvyšování hlasu či otevřeného ukazování emocí.

Ilustrační snímek

Tyto rozdíly bychom měli mít na paměti, abychom se vyhnuli nesprávnému zhodnocení něčí povahy nebo chování. Jaké kulturní rozdíly tedy můžeme očekávat? Web management-issues.com to ví.

Co lze očekávat od citových kultur

 • Expresivní komunikaci a otevřenost při sdílení pocitů
 • Použití širší škály mimiky i fyzických gest při komunikaci
 • Hlasitější projev při nadšení, vzrušené argumentování a emotivní debaty
 • Spontánní chování a více nadšení obecně
 • Při rozhodování hrají emoce výraznější roli
 • Mají sklon k emotivním, přehnaným výrokům, které používají, aby vyjádřili to, co chtějí

Za citové, afektivní kultury lze považovat např. následující kultury: afroamerická, italská, latinskoamerická, kultury na Středním východu, španělská, kultura dělnické třídy nebo v marketingovém odvětví.

Co lze očekávat od neutrálních kultur

 • Přednost má komunikace bez emocí
 • Emoce se mají zvládat, rozum a argumenty jsou při rozhodování důležitější než pocity
 • Někdy se objeví snaha zamaskovat své skutečné myšlenky a pocity
 • Obdivu se dostává tomu, kdo má silnou sebekontrolu (což však občas vede k nenadálým a neočekávaným výbuchům emocí)
 • Mluva je poněkud monotónní, žádný emocionální tón
 • Od lidí se očekává, že při jednáních se budou držet konkrétních, předem určených témat

Za neutrální lze považovat následující kultury: čínská, etiopská, německá, japonská, kultura amerických indiánů, kultura vyšší třídy nebo techniků.

Porozumějte ostatním lépe

Někdy lidé hodnotí chování druhých na základě určitých pravidel – např. že je žádoucí nikdy toho, kdo mluví, nepřerušovat. V neutrálních kulturách je takové skočení do řeči považováno za hrubé a nevhodné. Ticho je pak (zejména v asijských kulturách) vítáno jako projev úcty a příležitost k reflexi pro obě strany. Naproti tomu v afektivních, citových kulturách je ticho nepříjemné a tichem lze někoho i vytrestat.

-jk-

Zdroj: Management Issues - britský portál s novinkami, analýzami a názory z oblasti managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Management Issues

Články v sérii

Aktuální

Měli by lidé na ostatní křičet? Záleží na kultuře (1/2)

Aktuální

Měli by lidé na ostatní křičet? Záleží na kultuře (2/2)