Již nechci být manažerem, jdu do cirkusu!

Již nechci být manažerem, jdu do cirkusu!

Každého manažera již jistě mnohokrát napadlo, že je přepracován, zavalen neodkladnými úkoly, již nemá sil. Mnohokrát si již říkal, že své profese zanechá a raději uteče například k cirkusu. Cirkus však paradoxně manažerskou práci velmi připomíná. Jak manažer, tak cirkusák musí být totiž schopen udržet všechny míčky ve vzduchu a zároveň udržet rovnováhu. Musí se proto naučit plánovat své úkoly, určovat priority, vládnout časem a zároveň rozvíjet své všeobecné dovednosti a vyjadřovat vlastní názory.

Nedůležitější ze všeho je pro manažera vytvořit si určitou perspektivu, definovat priority. Autor proto doporučuje vyzkoušet přístup 2 x 2 x 2. Znamená to položit si otázku: Dosáhnu řešení svého problému do 2 dnů, 2 týdnů, nebo 2 měsíců? Případně: Dosáhnu toho do dvou týdnů, 2 měsíců, nebo 2 let? Jedná se vlastně o jakýsi základ časového plánování. Dalším krokem k tomu, aby se manažer ze svých povinností nezbláznil je pochopení a ujasnění určitých základních principů, tedy firemních i osobních hodnot.

Jakmile se manažer dostatečně obeznámí s firemními hodnotami a ujasní si i hodnoty vlastní, může přistoupit k definování priorit. V rozhodování o prioritách totiž hrají výše uvedené hodnoty neodmyslitelnou roli. Podle toho, jaké hodnoty si manažer ve svém životě obecně určí může teprve určovat dílčí, pracovní hodnoty. Při jejich výběru by se měl soustředit na klíčové firemní a své osobní hodnoty a hledat v nich shodu. Nenalezne-li takovou shodu, nemůže efektivně rozhodovat a měl by svou existenci v příslušné firmě velmi důkladně zvážit. Často by se mnohem lépe uplatnil jinde a věnování psychické i fyzické energie do úkolů, se kterými se osobně nedokáže vypořádat je pro něho pouhou ztrátou času.

**Datum vydání:** XII/2002
Zdroj: The CEO Refresher - americký server věnovaný managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje The CEO Refresher