Hierarchická struktura: Brzdí nebo pomáhá byznysu?

Ilustrační snímek

Hierarchie je často vnímána jako překážka pro inovace a tedy i jako překážka pro růst firmy. Na druhou stranu, úplné odstranění hierarchie může být riskantní. Nejlepší je najít správnou rovnováhu. Na počátku firem, které se zbavily svých šéfů, byla prastará frustrace z rigidnosti a byrokratičnosti hierarchických struktur. Pocit potřeby větší rovnosti také sehrál svou roli.

Ve společnostech, které se oprostily od svých šéfů, není nikdo, kdo by vetoval vaše skvělé nové nápady, aniž by se nad nimi zamyslel, nikdo kdo by vás otravoval mikromanagementem... ale zároveň tam ani není žádná autorita, která by kohokoliv přinutila přijmout zodpovědnost. A to může být velký problém. Například komunity kolem Wikipedie a Linuxu se sice oficiálně na žádnou hierarchii nespoléhají, ale ve skutečnosti se stejně opírají o silnou hierarchii neformální, píše web obchodní školy INSEAD knowledge.insead.edu.

Důvod pro vícestupňovou hierarchii

Role šéfů a manažerů je velice důležitá. Motivují a koordinují všechny své podřízené. A také řeší spory mezi nimi, když nějaké nastanou. V případě, že odstraníme tuto hierarchii, která je potřebná pro produkci komplexních produktů, bude zde silná potřeba pro řešení sporů konsensuálně. Spolupracovníci musí být schopni dohodnout se.

Šéfové jsou důležití...

... a proto mnoho start-upů s tím, jak postupně rostou, postupně převezme hierarchickou organizační strukturu. Přestanou být týmem, kde jsou si všichni rovni. Když totiž chybí instrukce od nadřízeného, když není žádný úkol přidělen, potom se může každý pracovník rozhodnout, že bude pracovat jen na těch nejviditelnějších projektech – a ne na těch nejdůležitějších. Každý bude dělat to, co je pro něj nejvýhodnější. Bude se zapojovat do toho, díky čemu si udělá dobré jméno.

Rovnováha je klíčová

Pravděpodobně nejlepší přístup je zrušení hierarchie tam, kde to možné je. To znamená pouze v určitých odděleních. Z pohledu firmy jako celku je sice hierarchie potřeba, většinou ale stačí menší počet šéfů. Pracovníci ve výrobě by mohli být bez dohledu manažera slabě motivovaní, ale například pro oddělení výzkumu a vývoje může být větší svoboda zdrojem zásadních inovací.

Jaký je váš názor na hierachii ve firmách, případně její absenci?

-jk-

Zdroj: INSEAD Knowledge - znalostní portál mezinárodní MBA školy INSEAD
Zobrazit přehled článků ze zdroje INSEAD Knowledge