Cvičení: Odhalte skutečné hodnoty vás a vaší společnosti

Pandemie nám poskytla nový obraz toho, kdo jsme, za čím stojíme a čeho jsme schopni. Právě tato nová opravdová reflexe by měla být základem našeho cíle směřujícího vpřed.

Ilustrační snímek

Člověk nemůže mluvit o hodnotách, dokud ve skutečnosti neprošel skutečným testem a nenechal hodnotu zvítězit nad pokušením chovat se způsobem, který s ní není v souladu. Mnoho organizací a jednotlivců se snaží deklarovat hodnoty, aniž by skutečně prokázali, že podle nich skutečně žijí.

Toto cvičení je o sebepoznání. Skutečné hodnoty ožívají pouze při zkoušce a určitě se shodneme, že COVID-19 je formou testu. Představuje nám příležitost znovuobjevit sami sebe, respektive vlastní firmu.

Pět kroků k objevení skutečného účelu a hodnot

Krok 1: Dokumentujte příběh

Sepište si „deník“ posledních několika měsíců. Uveďte všechny důležité okamžiky, které jste zažili – malé i velké. Nezapomeňte i na své depresivní okamžiky. Co jste dělali během těchto chvil? Kdo byl kolem vás? Jak jste měli vztah k těm lidem?

Krok 2: Vybarvěte akce

Poté, co zdokumentujete své zkušenosti během pandemie, vraťte se zpět na seznam a určete, jaké hodnoty ovlivnily vaše rozhodnutí, chování a akce. Použijte jednoduchý způsob, jak začít dešifrovat svůj příběh s COVID-19:

 • Označte červeně všechny okamžiky, ve kterých jste si brali od ostatních.
 • Označte modře všechny okamžiky, ve kterých jste dávali ostatním.
 • Jak vypadá příběh teď – je většinou červený nebo modrý?

Krok 3: Katalogizujte akce

Vytvořte seznam svých hodnot nebo hodnot vaší organizace a ohodnoťte je -5 až 5 (-5 = nejhorší, 5 = nejlepší). Třeba pokud vaše organizace bezpečně a úspěšně reagovala na omezení přechodem zaměstnanců na vzdálenou práci, může se to počítat jako „odolnost“ a měla by být označena +5. Pokud určitá akce představuje opak vaší hodnoty, označte ji záporně.

Například:

 • Odvaha 5
 • Tvořivost 3
 • Empatie 2
 • Odolnost 2
 • Soběstačnost 4

Body sečtěte. Jak se vám obrázek líbí? Co vám říká o vás nebo o vaší organizaci? Jak se vám líbí to, co vidíte prostřednictvím odražených hodnot?

Krok 4: Analyzujte celý obrázek

V tomto kroku se podívejte na své úspěchy (plusy) a neúspěchy (minusy) a zamyslete se nad hlavními příčinami.

 • Proč jste se v těch chvílích chovali určitým způsobem?
 • Co vám dalo sílu v „plusových“ okamžicích?
 • Proč se vám nepodařilo v „mínusových“ okamžicích?

Nesoustřeďte se jen na mínusové momenty. Z plusových okamžiků se toho lze hodně naučit. Ve skutečnosti plusové momenty s nejvyššími přidělenými body pravděpodobně více odrážejí to, kým skutečně jste než mínusové momenty.

Krok 5: Potvrďte svůj plán

Jedním ze závěrů z kroku 4 může být, že některé z vašich stanovených hodnot neodrážejí ve skutečnosti to, kým jste. Tváří v tvář výzvě jste neobstáli ve zkoušce skutečného života. Prostřednictvím vašeho nově zdokumentovaného příběhu během pandemie můžete nicméně vytvořit realistickou sadu vašich hodnot. Dané hodnoty budou s největší pravděpodobností skutečným odrazem vás samotných nebo vaší firmy.

 

 

-bb-

Zdroj: MyCustomer - britský portál věnovaný marketingu a zákaznickému servisu
Zobrazit přehled článků ze zdroje MyCustomer