Brainstorming: Dělejte ho jinak (2/2)

Nyní uvidíme, jaké další techniky lze při brainstormingu použít. První z nich jsme viděli v předchozím článku. Můžete je využít k aktualizování vašich vlastních porad – uvědomte si však, že jde o proces pokusů a omylů.

Ilustrační snímek

Nezapomeňte, že lidé i týmy jsou unikáty, a proto neexistuje žádná jedna ideální technika.

Zkuste brainstormovat otázky, ne odpovědi

Obzvláště když se vaše brainstormingová porada dostane do slepé uličky, můžete účastníky znovu inspirovat tak, že je povzbudíte, aby místo odpovědí vymýšleli a kladli otázky. Jde o změnu náhledu na daný problém. Jde tedy o přitáhnutí pozornosti k novým perspektivám.

Když všichni sedí a už prostě neví, jak dál, posílí tato brainstormingová technika jejich posiluje pocit, že mají věci pod kontrolou. Důvěra účastníků je posílena a porada se opět rozpohybuje.

Dokončení a dotáhnutí nápadů

Při brainstormingu je vaším úkolem vytvořit co nejvíce nápadů v daném časovém rámci. Jakákoli diskuse nebo kritika během brainstormingu je nežádoucí.

Ty myšlenky, které jste během porady shromáždili, musí ještě být dokončeny – jsou to teprve náčrtky, které musí být dodělány, jinak se z nich mistrovská díla nestanou. Chcete-li to provést, můžete použít buď řízenou, nebo samovolnou diskusi.

  1. Když použijete řízenou diskuzi, shromáždíte účastníky a zaměříte jejich pozornost na konkrétní úkol nebo nápad. Jinými slovy, koordinátor řídí, jak probíhá konverzace a kam směřuje. To pomáhá účastníkům zpracovávat informace na hlubší úrovni a držet se daného směru.
  2. Volná diskuze je méně strukturovaná. Účastníci si jednoduše sednou nad seznamem nápadů a diskutují o nich. Směr konverzace není nikým řízen. Tento přístup pomáhá vyjasnit a syntetizovat konkrétní nápady z vygenerovaného seznamu.

Základní myšlenka je v obou případech stejná: dát účastníkům příležitost, aby proces pokračoval, uzavírá článek na webu business2community.com.

-jk-

Zdroj: business2community.com - online komunita pro manažery a podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje business2community.com

Články v sérii

Aktuální

Brainstorming: Dělejte ho jinak (1/2)

Aktuální

Brainstorming: Dělejte ho jinak (2/2)